Hela den här sidan är en annons.

Vad är Aff och hur används det?


Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.

Aff innehåller fasta branschregelverk (ABFF och Aff-definitioner) och mallar som hjälper dig att göra en komplett upphandling och avtal. Dessutom finns det olika stödjande dokument. Vi brukar kalla det Aff-dokumentationen.

Så här använder du Aff:

Du använder Aff i det vi kallar Aff Avtalssystem. Det är ett webbaserat system som innehåller allt du behöver för att skapa Aff-avtal. I systemet får du tillgång till branschregelverket ABFF, Aff-definitioner och samtliga mallar som hjälper dig att skapa ett avtal.

Ta en titt på hur avtalssystemet ser ut vid användning.

Varför använda Aff?

Aff ges ut av den ideella branschföreningen Aff Forum för förvaltning och service, bestående av branschens olika parter. Det innebär att Aff är framtaget av parterna – beställare och leverantörer – i samråd. Det gör att både beställare och leverantörer gynnas av att använda Aff, då reglerna är kända och skäliga för båda parter.

Dessutom är tjänsteentreprenader komplexa. För att få den önskade leveransen till rätt pris är det viktigt med ett tydligt avtal. Aff-dokumentationen ger dig såväl en juridisk grund i ABFF, som mallar för att beskriva tjänsterna och övriga krav. Det ökar chansen till jämförbara anbud och i slutändan en fungerande entreprenad.

Fördelar med att använda Aff:


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.