Hela den här sidan är en annons.

Jobbar man med Aff-avtal måste man hålla sig uppdaterad

Aff har tillhandahållit digitala utbildningar länge, det är praktiskt och effektivt. Samtidigt tillför diskussioner i ett fysiskt klassrum något extra, som aldrig uppnås digitalt. Möt Alena Blomberg som deltog på en fördjupningsdag om Aff.

Alena Blomberg, driftcontroller, Micasa Fastigheter i Stockholm.

Alena är tydlig:
– Ska man arbeta med Aff-avtal på olika sätt, då behöver man se till att hålla sig uppdaterad. Det går inte att luta sig tillbaka för att man gick en kurs för flera år sedan. Man blir aldrig färdig, det dyker alltid upp nya situationer där man behöver fundera på vad som egentligen gäller. Då är det bra att vara förberedd.

Som Driftcontroller på Micasa Fastigheter i Stockholm vet Alena vad hon talar om. Där är hon ansvarig för tre olika driftentreprenader, på ett fastighetsbestånd om närmare 1 miljon kvadratmeter. Det innebär att hon har löpande dialog med tre olika leverantörer, i syfte att allt ska fungera både avtalsenligt och praktiskt.

Viktig erfarenhet som leverantör
För den uppgiften behöver man ha en gedigen erfarenhet och stor kunskap om Aff, något Alena har. Tidigare har hon själv arbetat som leverantör, något hon själv tycker är en viktig erfarenhet för den nuvarande rollen.

– Ska jag följa upp driftavtal, behöver jag förstå drift. Min erfarenhet som leverantör gör att jag kan sätta mig in i deras situation. Sedan arbetade jag också med intern uppföljning, så redan då hade jag anledning att fundera på om något var avtalsenligt. Sedan har jag också arbetat som helhetsansvarig förvaltare, där jag hade ett tätt samarbete med driften.

Praktiskt med Aff
Men samtidigt är Aff-kunskapen central i Alenas arbete. Första gången hon kom i kontakt med Aff var redan 2011, då hon följde upp ett utförandeavtal med kunden Stockholms stad.

– Det var så praktiskt med Aff – det stod ju precis vad vi skulle göra. Som att rensa hängrännorna två gånger per år. Den tydligheten är fantastisk. Sedan är allt självklart inte lika enkelt. Ju mer man lär sig om ABFF och att tolka regelverket, desto mer inser man att det finns att lära sig.

Digitalt kan inte ersätta fysiska möten
För Alena var det självklart att anmäla sig till en fysisk kurs, även om hon tidigare har gått den digitala Diplomutbildningen.

– Diplomutbildningen var jättebra som grundutbildning. Fakta lär man sig väldigt bra digitalt, men det kan aldrig ersätta det fysiska mötet. Man lär sig i diskussionerna. Både när man själv tvingas berätta hur man har tänkt, och när man lyssnar på de övriga och kursledaren. Sedan fick vi också ta del av varandras erfarenheter, det är enormt värdefullt. Vi arbetade i par med olika scenarier, där frågan ofta var ”vad gäller i den här situationen?”. Då kom vi in med olika perspektiv i frågan och försökte lösa det tillsammans.

Korrekt information från Aff
Det finns fler som ordnar Aff-kurser, men för Alena var det ett lätt val att gå just denna kurs.

– När Aff håller i kursen så vet man att det är aktuell och korrekt information man får. Dessutom har jag lyssnat på kursledaren Anna tidigare, och vet att det kommer bli bra. Kursen var dessutom anpassad för oss med förkunskaper, vilket gjorde innehållet rätt för mig. När jag gick därifrån hade saker klarnat och jag kände mig stärkt. Precis så vill man känna!

Till sist har Alena ett medskick:
– Aff har också frukostseminarium, de ska man vara med på. Det tar inte så lång tid, man träffar andra personer i liknande sits och lär sig alltid något nytt. Det håller kunskapen levande!

Aff Forum

Aff Forum är en branschförening som samlar både beställare och leverantörer. Förutom frukostseminarier och fördjupningsdagar, tillhandahåller Aff ett flertal digitala utbildningar under namnet Aff Akademin. Läs mer på Aff Forums webbplats www.aff-forum.se/utbildning


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.