Hela den här sidan är en annons.

Aff – mer än bara avtal

Anna Cedvén, Seniorkonsult Förvaltningsstrategi, specialist inom fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader


Är du aktiv inom drift och förvaltning har du sannolikt kommit i kontakt med ett Aff-avtal någon gång. Med vad är egentligen Aff, förutom att det står nämnt i ett avtal?

Aff står för Avtal för fastighetsförvaltning och service, och är en ideell förening som heter Aff Forum för förvaltning och service. Mest känt är att Aff står bakom Aff-dokumentationen, ett hjälpmedel för att teckna avtal för tjänsteentreprenader. Men Aff jobbar med många frågor som påverkar medlemmarna och övriga branschen.

Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff berättar om föreningen:

– Aff-dokumentationen är såklart vår huvudfråga, det finns många tusentals Aff-avtal ute i verkligheten. Men vårt mål är lite större än att bara tillhandahålla en dokumentation, vi vill att branschen ska må bra och utvecklas också. Och för att det ska vara så behöver vi som förening tänka till.

– Det allra viktigaste vi gör är att ge ut ABFF och Aff-definitioner. ABFF är ett juridiskt regelverk som ligger till grund för alla avtal, och Aff-definitioner listar centrala termer och definierar dem. Dessa båda dokument skapar gemensamma spelregler och ett gemensamt språk, grundläggande saker när man ska göra bra överenskommelser. ABFF och Aff-definitioner uppdateras inte så ofta, och när det sker är förändringarna sällan omfattande.

– Å andra sidan så räcker inte dessa för att göra ett bra avtal, så vi har även mallar vad du själv behöver skriva för att det ska bli ett komplett avtal. Exempelvis ett formellt kontrakt och en beskrivning av de tjänster som ska ingå. De här mallarna genomgår regelbundet översyn, och vi uppdaterar vid behov. Exempelvis så kom nya regler för farligt avfall för ett tag sedan, varpå vi uppdaterade och utökade hjälpen om det i mallarna.

Partsneutralt
Aff är partsneutralt, det vill säga, det ska inte gynna någon bestämd part. Alla förändringar beslutas i Utvecklingsrådet som består av både beställare, leverantörer och konsulter. Större förändringar passerar även Styrelsen, också den partssammansatt.

– Det här är vår grundpelare, att vi företräder både beställare och leverantörer. Det gör att Aff är bra för alla, inte bara en part.

Parter möts för att utveckla branschen
Men Aff gör mer än att ge ut dokument för avtal. Även om föreningen är liten är det ett aktivt branschforum, där beställare och leverantörer möts för att utveckla branschen.

– Om vi vill att branschen ska fungera bra, då behöver vi även se till att de som använder våra dokument har rätt kunskaper. För det spelar ingen roll hur bra mallen är om den som sedan använder den inte förstår hur det fungerar, då kan det bli tokigt ändå.

Utbildning och stöd
Därför började Aff för några år sedan att satsa på utbildning och stöd till alla som kommer i kontakt med Aff-avtal. Först ut var en webbutbildning, och gensvaret blev enormt. Det blev tydligt att lättillgänglig utbildning var en bristvara, och idag har runt 1500 personer gått Aff Diplomutbildning.

– Det är så roligt att se hur vår utbildningsverksamhet växer och frodas. Vi har ju också frukostseminarier månadsvis höst och vår, de är väldigt populära. I och med pandemin så får vi många digitala deltagare, något som knappt nyttjades innan även fast möjligheten fanns.

– Utöver ren utbildning går flera av våra projekt ut på att informera och stödja våra användare. Exempelvis har alla medlemmar tillgång till ett material som heter ”Att leva med Aff”. Där får man konkreta tips på allt ifrån entreprenadmöten till hur en entreprenad avslutas på ett bra sätt. Det är verkligen här vi kan göra nytta – att bidra till goda arbetssätt i branschen. Hela vägen från att ett avtal skapas till att det tolkas och omsätts i praktiken.

Aff – Forum

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service.

Är ni beställare eller leverantör av fastighetstjänster eller servicetjänster – fundera på om ni inte borde vara medlemmar i Aff!

Läs mer om oss och bli medlem här.

Tidigare artiklar av Aff:

Ordning och reda på avtalen med Aff >>

Mer effektiv och transparent bransch >>

SISAB uppskattar Aff Forum –”Vi behöver inte uppfinna hjulet” >>

Vad är Aff och hur används det? >>

”Man vill ju vara med och påverka” >>

”Roligt att få bidra till utveckligen” >>


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.