Enligt henne hamnar Sverige nu i ett läge där det enligt EU-rätten är möjligt och i vissa fall obligatoriskt att ställa sociala krav, men där det inte finns några svenska regler för hur det ska gå till.

– Det blir oordning och osäkert. Vissa kommuner kommer att ställa krav enligt egna modeller och andra kommer inte att ställa krav. Det blir en dålig situation för företagen, deras anställda och de upphandlande myndigheterna. Riksdagen kommer att skicka tillbaka frågan till regeringen. Vi förutsätter att partierna lyckas hitta en kompromiss. I det arbetet tänker TCO också hjälpa till, säger Eva Nordmark.

Enligt uppgifter till TT  kommer regeringen att omarbeta sitt förslag och lägga fram ett kompromissförslag till riksdagen.