Hela den här sidan är en annons.

Råd och skratt i nätverk för vinnande anbud

Inspiration, kunskap, tips, erfarenhetsutbyte, skratt och nätverkande. Det får medlemmarna i Upphandling 24:s digitala anbudsnätverk för leverantörer som vill lära mer om och komma vidare i upphandlingsarbetet.

– Träffarna utgår från medlemmarnas önskemål med olika aspekter av anbudsarbetet. Från kunskap om LOU och juridiken som påverkar upphandlingsprocessen till konkreta förberedelser, lektioner i anbudsskrivande och utvärderingsmodeller samt tips på olika systemstöd.

Det säger Eva Selin som ansvarar för innehållet i anbudsnätverkets sex årliga träffar.  

Nätverksmedlemmarna kommer från olika branscher, som utbildning samt hälso- och sjukvård med företagshälsovård och lösningar för äldreomsorgen. Men här finns också arkitekter, ingenjörer och konsulter samt flera företag inom tjänstesektorn representerade.

Träffarna sker en eftermiddag digitalt över Teams vilket gör att alla kan delta oavsett var man befinner sig. Via medlemssidan kan deltagarna sedan ladda ner presentationer och material att jobba vidare med. 

– Vi bjuder in kunniga personer för två korta föreläsningspass som varvas med diskussioner och övningsuppgifter i mindre grupper, berättar Eva Selin.

Att få prata med andra om upplevelser och erfarenheter av att arbeta med anbud är mycket uppskattat. Att utbyta idéer och tips men också få höra hur andra tacklat utmaningar ger ett nätverkande som ofta fortsätter utanför de digitala träffarna.

– Tanken är förstås att nätverksträffarna ska skapa förståelse för den offentliga affären och vad som krävs för att ta fram vinnande anbud. 

Nyligen fick deltagarna en juridisk genomgång av de nya upphandlingsreglerna och till hösten planeras en föreläsning om överprövningsregler. Anbudskonsulter ger sina bästa tips och företag med lång erfarenhet av upphandling beskriver hur de organiserar sitt anbudsarbete.

– Samtidigt vill vi att upphandlare och leverantörer ska förstå varandras utgångspunkter för att nå bättre resultat tillsammans.

Därför gästas nätverket också av upphandlare. Adda AffärsConcept avslöjar hur de vanligaste fallgropar som leverantörer tenderar att falla i kan undvikas. Ett samtal om hur processen kan göras smidigare mellan upphandlingschefer och nätverksdeltagare har lett till en “knölighetslista” att fundera över!

– Att lära sig mer om upphandling behöver inte alls vara tråkigt. Nätverket har högt i tak och inte sällan blir det en hel del skratt när vi möts, säger Eva Selin.

 

Läs mer om hur “knölighetslistan” blev till: Leverantörernas önskelista