Upphandla hotell- och andra logitjänster

Visst skulle det kännas bra att ha kostnadskontroll och veta att medarbetarna är nöjda med sina hotellnätter? Ett sätt att garantera det är att göra medvetna upphandlingar av logitjänster.
I vår kostnadsfria pdf får du tips och råd kring hur du kan gå tillväga! Vi guidar till dig till hur du kan göra medvetna upphandlingar och får kostnadskontroll genom att ställa rätt krav.

Scandic

Avsändare: Scandic

Upphandling24:s personuppgiftspolicy

Scandic personuppgiftspolicy