Vad är ett ett edr?

edr (elektronisk direktreklam) är ett mejl som skickas med ett reklambudskap. I vårt fall skickas det till de målgrupper som prenumererar på Upphandling24:s eller Inköpsrådets nyhetsbrev. Kunden avgör vad ärenderaden och innehållet i mejlet ska vara. Här finns det två vägar att gå: ett enkelt mejl bestående av bara text eller ett mer avancerat mejl med bilder, knappar, text i flera spalter och så vidare. 

Vilket material krävs?

För det enklare textmejlet räcker det med att leverera texten för ärenderaden samt text för själva mejlet. Det kan göras i valfritt format (till exempel Word).

För ett mer avancerat mejl krävs dels texten för ärenderaden, dels html-kod för innehållet i mejlet. Observera att html-koden måste vara speciellt utformad för mejl. Det fungerar inte med html-kod för webbsidor eller den html-kod som till exempel Word kan leverera. 

Det finns flera tjänster på nätet som tar fram html-kod för mejl. Här är några exempel

Mailchimp – https://mailchimp.com/
Stripo – https://stripo.email/
Bee – https://beefree.io/

Till det mejl som ni har skapat lägger vi till text som förklarar vem som är avsändaren av budskapet och möjlighet att avprenumerera på framtida edr-utskick.

Här nedan är tre exempel på edr som de visas i mottagarens inkorg.