Avdelningschef Hållbara offentliga affärer

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett samhällsviktigt uppdrag i att stödja och främja sunda offentliga affärer. Här får du delta i ett spännande utvecklingsskede då vi nyligen gått över till en matrisorganisation där vi styr mot de gemensamma målen i vår strategikarta. Hos oss är det tvärfunktionella samarbetet och processorienterade arbetssättet avgörande för att vi ska lyckas i vårt uppdrag.

Vi rekryterar nu en avdelningschef för den nya avdelningen Hållbara offentliga affärer. Rollen innebär att leda, fördela och utveckla avdelningens verksamhet, i enlighet med beslutad strategiplan. Du kommer att ingå i myndighetens ledning och bidra till hela myndighetens strategiska utveckling. Vi söker dig som har en helhetssyn på offentliga affärer och dess möjligheter att inverka positivt för att skapa en tydligt hållbar samhällsutveckling!

Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se

Avdelningen för Hållbara offentliga affärer

Avdelningen Hållbara offentliga affärer är myndighetens enskilt största avdelning med cirka hälften av myndighetens anställda. Den består av tre enheter och en funktion för kommunikation och kundmöten. Avdelningen som helhet bidrar till att utveckla myndighetens leveranser och de underliggande enheterna förvaltar och förbättrar myndighetens löpande verksamhet och bemannar de projekt som beslutats. Avdelningens medarbetare består av flera olika kompetenser, bland annat jurister, affärsutvecklare, hållbarhetsspecialister, analytiker och kommunikatörer.

De tre enheterna leds av enhetschefer. Två av enheterna, Upphandling & analys och Upphandling & marknad, arbetar i huvudsak med löpande förvaltning, bevakning och med att identifiera utvecklingsmöjligheter inom ett antal utpekade tjänsteområden samt myndighetens hållbarhetskriterier.

Den tredje enheten, Frågeservice, är den operativa kundservicefunktionen som i huvudsak arbetar med löpande förvaltning och utvecklingen inom detta tjänsteområde.

Funktionen Kommunikation & kundmöte arbetar bland annat med att samordna, planera, och genomföra myndighetens kommunikation och externa möten. Dessa medarbetare är direktrapporterande till avdelningschefen.

Arbetsuppgifter

Då hela idén med den nya organisationen är uppbyggd på tvärfunktionella samarbeten är du en viktig del i att tillsammans med andra skapa nödvändiga strukturer som ska främja dessa samarbeten effektivt. Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda människor genom stora förändringar och du tror starkt på den tvärfunktionella lagtanken.

Du får här möjlighet att på riktigt kunna påverka hur organisationen i framtiden ska samarbeta för att skapa största möjliga nytta för kunderna.

Huvudsakligt fokus är att leda, fördela och utveckla den tilldelade avdelningens verksamhet, i enlighet med beslutad strategiplan, för att nå uppsatta mål.

Arbetsuppgifter inkluderar bland annat att

 • ansvara för att avdelningens verksamhet planeras, genomförs och följs upp
 • budget- och personalansvar (inklusive arbetsmiljö)
 • bemanna myndighetens projekt
 • representera arbetsgivaren genom att förmedla förståelse, helhetssyn och engagemang för det övergripande uppdraget till medarbetare
 • samarbeta med övriga avdelningar och enheter för ett effektivt gemensamt samarbete mot myndighetens mål
 • säkerställa att myndighetens processer efterlevs och att främja ett processorienterat arbetssätt.

Som avdelningschef rapporterar du direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att bidra till att utveckla den strategiska styrningen i verksamheten. Du är nyfiken, pedagogisk och gillar att utforska och utveckla vårt arbete och våra processer i dialog med andra. Du är van vid att hantera komplexa utmaningar, målkonflikter och effektstyrning och ser till hela myndighetens bästa. Du har en mycket god förmåga att prioritera, följa upp, effektivisera och strukturera ditt och avdelningens arbete.

Som erfaren förändringsledare är du duktig på att skapa delaktighet genom engagemang och har lätt för att förmedla visionen och strategin på engagerande sätt. Du tror starkt på ett tillitsbaserat ledarskap och är bra på att delegera. Du har ett intresse och förmåga att omsätta omvärldsanalys till strategier så att verksamheten hela tiden håller sig relevant till kundernas behov och uppdragsgivarens mål i att långsiktigt bidra till en hållbar samhällsutveckling

Vi söker dig som är lösningsorienterad lagspelare och har en naturlig förmåga att skapa och bibehålla goda och förtroendefulla relationer.

I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper, lämplighet och förmågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

 • högskole- eller universitetsexamen alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi anser likvärdig
 • erfarenhet av inköp och offentlig upphandling på strategisk nivå
 • erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning på ledande nivå inom offentlig förvaltning
 • dokumenterad flerårig ledarerfarenhet med budget- och personalansvar
 • erfarenhet av att leda andra chefer
 • mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

Meriterande för oss är

 • erfarenhet av förändringsledning med stort fokus på verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt inom strategisk styrning
 • erfarenhet av att arbeta i en matrisorganisation.

Ansökan

Tycker du att tjänsten låter intressant? Denna rekrytering sker i samarbete med Jefferson Wells Executive. För information om tjänsten vänligen kontakta rekryteringskonsulter Anna Arborelius, telnr 0725-37 50 11 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, telnr 0703-77 53 52.

Sista ansökningsdag är 2022-04-26

Vi ser fram emot din ansökan!


Sista ansökningsdag: 2022-04-26

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb