SIDA söker chef till Enheten för upphandling och intern service, ref 161/19

Stockholm

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige, samt på utlandsmyndigheter i våra samarbetsländer.

Enheten för upphandling och intern service ansvarar för myndighetens upphandlingsprocess och övriga upphandlingsfrågor samt för intern service på myndigheten. För att driva detta viktiga arbete söker vi nu en ny enhetschef.

Ansvaret för Sidas upphandlingsprocess innefattar bl.a. att se till att Sida följer tillämpliga externa och interna regler samt att säkerställa kvalitativa och kostnadseffektiva upphandlingar för myndigheten. Enheten ansvarar för genomförande av Sidas upphandlingar och vissa avrop samt ger råd och stöd inom upphandling till utlandsmyndigheter där Sverige arbetar med utvecklingssamarbete. Enheten samordnar, upphandlar och förvaltar även Sidas ramavtal.

I arbetet ingår också att medverka i utvecklingen av hur upphandling kan användas i genomförande av biståndsverksamheten på Sida och utlandsmyndigheterna.

Ansvaret för intern service innefattar bl.a. fastighets- och säkerhetsfrågor i Sidas lokaler samt posthantering, gröna kontoret och arbetsmiljö inom området.

Enheten har idag 14 anställda medarbetare och samtliga är placerade i Stockholm.

Enheten ingår i Avdelningen för Verksamhetsstöd.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter

 • Leda och fördela arbetet inom enheten med resultat-, budget och personalansvar
 • Ansvara för enhetens mål- och resultatstyrning
 • Enhetschefen planerar, leder, organiserar och följer upp enhetens arbete. Enhetschefen ansvarar för att coacha, samordna, och skapa förutsättningar för utveckling av medarbetarna på enheten samt att tillsammans med kollegorna i ledningsgruppen på avdelningen främja en teamkänsla som är gemensam för hela enheten och avdelningen.
 • Enhetschefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och delar därmed ansvar för hela avdelningens arbete med övriga i VERKSTÖD:s ledningsgrupp. Det innebär strategisk och operativ verksamhetsplanering.
 • Rekrytera medarbetare till enheten och arbeta med långsiktig kompetensförsörjning
 • Utveckla verksamheten och leda förändringar inom enhetens båda arbetsområden
 • Aktivt verka för en god sammanhållning och en bra arbetsmiljö på enheten
 • Bidra med kompetens inom upphandling och fastighetsfrågor i styrgruppen för Sidas kommande flytt till Botkyrka
 • I rollen ligger även ansvaret för extern och intern information kring den egna enhetens verksamhetsfrågor samt att representera Sida inom verksamhetsområdet. Enhetschefen rapporterar och håller avdelningschefen kontinuerligt informerad om verksamheten

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning

 • Akademisk utbildning inom ekonomi eller juridik eller annan relevant utbildning eller kunskaper som vi bedömer likvärdiga

Språk

 • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Flerårig chefserfarenhet
 • Flerårig praktisk erfarenhet av att ha arbetat med upphandlingar
 • Flerårig erfarenhet av arbete i svensk offentlig förvaltning
 • Mycket goda kunskaper om LOU och EUs upphandlingsbestämmelser
 • Erfarenhet från att leda organisations-, utvecklings- och förändringsarbete

Förmågor

 • Dokumenterat goda ledaregenskaper där du visat god förmåga att leda andra och tillvara medarbetarnas kompetens och förmågor
 • Du har god förmåga att prioritera, delegera, genomföra och följa upp verksamhet
 • Vara affärsmässig och ha förståelse för ekonomiska förutsättningar för enhetens verksamhet
 • Mycket god förmåga att kommunicera, skapa och utveckla relationer
 • Strategiskt förhållningssätt med fokus på helhetssyn

Meriter

 • Erfarenhet av att självständigt genomföra offentliga upphandlingar
 • Tidigare erfarenhet av arbete med fastighets- och säkerhetsfrågor
 • För uppgiften relevanta externa nätverk

Personliga egenskaper 

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och fatta beslut samt mycket god förmåga att skapa delaktighet, förståelse och en samsyn kring frågor som rör helheten.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 161/19.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av avdelningschef Johanna Wallmo-Wahlgren 08-698 5162, Johanna.WallmoWahlgren@sida.se eller chefsrekryterare Nicklas Wennblom, tfn 08-698 5012, nicklas.wennblom@sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson Ulrika Hessling Sjöström 08-698 53 74) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Tester kommer att förekomma i samband med rekryteringsprocessen.

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Sida välkomnar alla sökande och värdesätter de dimensioner mångfald tillför verksamheten

Sista ansökningsdag är den 28 november.


Sista ansökningsdag
28 november

Ref.nr
161/19

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb