Erfaren upphandlings- och avtalsjurist till Riksgälden

Vill du arbeta i en utvecklande roll med myndighetsövergripande upphandlingsjuridiska frågor? Då har vi jobbet för dig!

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens betalningar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Riksgälden erbjuder en arbetsplats där egna initiativ och idéer uppmuntras. Möjligheten att påverka är stor och kraven på kvalitet genomgående, samtidigt som en sund balans mellan privatliv och arbetsliv uppmuntras. Vi söker nu en upphandlings- och avtalsjurist till myndighetens centrala upphandlingsfunktion som är placerad vid stödenheten under avdelningen för styrning och verksamhetsstöd 

Vi erbjuder dig 
Som upphandlings- och avtalsjurist har du en central roll i alla myndighetens upphandlingar, från idé till avslut. Du är praktisk involverad i upphandlingens alla skeden och ger feedback på upphandlingsunderlag och utvärderingsmodeller utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Du upprättar alla avtal och säkerställer också att upphandlingar görs enligt lag om offentlig upphandling, i förekommande fall gör du upphandlings- och avtalsrättsliga bedömningar. Utöver detta omfattar rollen också arbete med beredskapsfrågor inom försörjningsberedskap, arbete med vissa remisser och styrdokument, juridiskt stöd i gallringsfrågor och personuppgifter samt andra på avdelningen förekommande förvaltningsjuridiska frågor. Du är också ett juridiskt stöd till avdelningens ledningsgrupp. 

Rollen kännetecknas av många kontakter och nära samarbete med upphandlingsledarna och verksamheten, vilket ställer stora krav på förmåga att organisera och planera det egna arbetet. I rollen ingår ett ansvar för omvärldsbevakning inom fältet och du förväntas ta de initiativ som behövs, samt informera och utbilda våra medarbetare i upphandlingsjuridiska frågor. 

Din profil 

Vi söker dig som har: 

 • Juristexamen
 • Minst 5 års erfarenhet av upphandlingsjuridik och LOU
 • Arbetat inom offentlig sektor med upphandling och juridik
 • Har genomfört ett flertal annonserade upphandlingar och är väl bevandrad i olika utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier
 • Har arbetat i upphandlingssystem 
 • Har kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och offentlig upphandling 
 • Goda färdigheter i MS Office
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har: 

 • Erfarenhet av beredskapsfrågor inom försörjningsberedskap 
 • Erfarenhet av och ingående kunskap om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. 
 • Arbete i TendSign

Personliga egenskaper
För att lyckas i den här rollen tror vi att du behöver ha förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en van beslutsfattare med ett öga för detaljer för att säkerställa efterlevnad av mål och kvalitetsstandard. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar in och kommunicerar för att hitta gemensamma lösningar för verksamhetens bästa, även under tidspress. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Övrig information 
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV. 

Skicka ansökan senast den 2 juni 2024. Ange referens 2024/477 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida. Intervjuer är planerade till den 5 och 7 juni. 

Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande provanställning om 6 månader.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Palm, chef för Stödenheten, jessica.palm@riksgalden.se eller 08- 613 45 82 alternativt HR partner Martin Hammarström, 08- 613 47 75. Lokala fackliga representanter är: Maria Sjöholm, Saco-S och Lena Niklasson, ST som nås via myndighetens växel, tfn. 08-613 45 00

Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret det finns även möjlighet att arbeta på distans viss del av tiden.

Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.

Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske. 


Sista ansökningsdag:
2 juni 2024

Kontakt:
Jessica Palm, chef för Stödenheten, jessica.palm@riksgalden.se eller 08- 613 45 82 alternativt HR partner Martin Hammarström, 08- 613 47 75. Lokala fackliga representanter är: Maria Sjöholm, Saco-S och Lena Niklasson, ST som nås via myndighetens växel, tfn. 08-613 45 00

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb