Kategoriledare till Inköpsenheten i Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Arbetsplatsbeskrivning

Inköpsenheten ansvarar för att säkerställa Polismyndighetens försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader, exklusive IT-området. Det innebär att vi styr, stödjer och utvecklar myndighetens inköpsverksamhet och utifrån ett kategoribaserat strategiskt inköpsarbete planerar, anskaffar och följer upp myndighetens avtal och leverantörer. Inom vårt ansvarsområde ingår dessutom myndighetens materielförsörjning, centrala lager och användning av e-handel. Polismyndighetens årliga anskaffningsvolym är 6,7 miljarder kronor.

Under de senaste åren har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig inköpsorganisation, robusta försörjningskedjor samt en effektiv användning av myndighetens resurser. Som en del av detta arbete, och i samverkan med myndighetens övriga verksamheter, pågår successivt ett införande av kategoristyrning som metod för inköpsarbetet.

Vi är ca 100 medarbetare med en geografisk spridning över landet där merparten har sin placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Kopplat till vår enhet finns även en beställarorganisation med ca 1200 lokalt anställda medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Kategoriledaren koordinerar tvärfunktionella kategoriteam i arbetet med att långsiktigt utveckla inköpskategorier och nyttjandet av leverantörer och varor/tjänster/byggentreprenader. Kategoriledaren leder under projektliknande former det strategiska förändringsarbetet inom Kategorifamiljen med fokus på kostnadseffektivitet och förbättringar.

I din roll som kategoriledare kommer du bland annat att:

 • Skapa, forma och utveckla effektiva kategoriteam
 • Självständigt leda och ansvara för kategoriteamets arbete med marknads- och behovsanalyser, strategiframtagande, benchmarking, nyckeltal, uppföljning mm samt genomföra workshops
 • Leda implementering av kategoristrategier samt följa upp, mäta och rapportera resultat av dessa
 • Identifiera och stödja i prioritering av anskaffningsbehov utifrån kategoristrategier
 • Stötta och coacha intressenter i kategoristryrningsmetodik

Vid behov bistå med att:

 • Delta i utvecklingsaktiviteter
 • Delta i anskaffningsprocesser liksom övergripande förbättringsprojekt
 • Stödja leverantörsansvariga vid t.ex. uppföljning

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst högskoleutbildning eller motsvarande, alternativt 2 års yrkesutbildning inom inköp eller motsvarande inriktning
 • Flera års erfarenhet av affärsinriktat arbete (inköp, säljorganisation eller motsvarande)
 • Praktisk erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling/förändringsledning
 • Projektledningsförmåga förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass så krävs svenskt medborgarskap.

Det är meriterande om du även har:

 • Praktisk erfarenhet av kategoristyrning från en organisation som implementerar kategoristyrningsprocesser
 • Erfarenhet av inköpsarbete genom arbete i en inköpsfunktion inom privat eller offentlig verksamhet

Personliga egenskaper
Du är en initiativtagande person med gott omdöme som tycker om att arbeta i och leda team. Du är en god kommunikatör som genom analys, planering och strukturerat arbetssätt når uppsatta mål. Kategoriledarrollen ställer krav på självständighet och integritet kombinerat med ett diplomatiskt förhållningssätt och en vilja att hjälpa hela teamet med att skapa värde till verksamheten. Genom att se till helheten förstår du de behov och mål som finns inom det aktuella verksamhetsområdet liksom hela myndigheten.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrig information

I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen. De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 3/1 2023. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A686.778/2022 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!


Utlyst:
07 december 2022

Ansök senast:
3 januari 2023

Referensnummer:
A686.778/2022

Funktion: Kategoriledare

Kontaktpersoner:
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta:

Jan Matsson, Sektionschef, tfn 073-043 46 30 jan.matsson@polisen.se

Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Carina Rosvall,
tfn 076-110 39 85, carina.rosvall@polisen.se

Fackliga företrädare:
SACO, nås via växeln
tfn 114 14

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb