Polisen söker affärsmässig gruppchef upphandling

Organisation: IT-avdelningen
Län: Stockholms län
Utlyst: 30 april 2020
Ansök senast: 24 maj 2020
Referensnummer: A221.916/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du bli en av oss som driver polisens inköp inom it och telefoni framåt och därigenom bidrar till att effektivisera den polisiära verksamheten? Som chef för gruppen it-upphandling innebär det att du är delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden.

Polisens it-avdelning har cirka 900 anställda och ansvarar för all it som används av myndighetens drygt 32 000 medarbetare. It-avdelningens kansli tillhandahåller stöd och styrning inom områdena administration, ekonomi och uppföljning samt it-inköp och därtill juridiskt stöd avseende it-upphandling.

Arbetsbeskrivning

Vi inom sektionen it-inköp tillhör it-avdelningens kansli och har ett uppdrag att aktivt verka för en effektiv nationell inköpsprocess inom it-området. Syftet är att uppnå bästa totalekonomi för Polisen samt bidra till att Polisens övergripande mål uppfylls på ett rättsäkert sätt.

It-upphandlingsgruppen består idag av ett team om 6-8 kategoriledare och upphandlare.

Som chef för It-upphandlingsgruppen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete samt bidra till verksamhetsutveckling av det strategiska inköpsarbetet inom avdelningen
 • ingå i sektionens ledningsgrupp och rapportera direkt till sektionschefen för it-inköp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar,
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • kvalitetssäkra upphandlingsdokument och säkerställa att upphandlingar sker på ett lagenligt, effektivt och affärsmässigt sätt
 • bidra i och stötta utveckling av leverantörsinteraktioner
 • skapa engagemang för nya metoder, processer och systemlösningar
 • upprätta avtal vilket kräver att du måste ha en förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för It-upphandlingsgruppen

har du

 • eftergymnasial utbildning inom inköp och/eller upphandling eller annan för funktionen jämförbar utbildning som myndigheten bedömer som relevant
 • minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som chef från en kommersiell verksamhet/-er eller motsvarande
 • minst 5 års erfarenhet inom verksamhetsområdet strategiskt inköp
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten, såsom införande av kategoribaserat arbetssätt eller motsvarande
 • erfarenhet av affärsmässigt inköpsarbete
 • erfarenhet av förhandling
 • ingått i ledningsforum är det meriterande
 • erfarenhet av LOU/LUFS är det meriterande
 • erfarenhet av upphandling inom IT-området är det meriterande

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Håkan Berlin, 010-563 98 79, hakan.berlin@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av hr-konsult Annica Karlsen, 073-072 70 69, annica.karlsen@polisen.se.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-563 91 37; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 77 092; Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627.

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid it-avdelningen Stockholm, Kungsholmen

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 maj 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A108.038/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A221.916/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Varmt välkommen med din ansökan!


Ansök senast
24 maj 2020

Referensnummer
A221.916/2020

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb