Behöver ni en resurs till Inköp & Upphandling 2019?