Sektionschef till upphandlingsenheten, Malmö stad

Arbetsuppgifter

Upphandlingsenheten består i dagsläget av 34 medarbetare varav de flesta är upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. På enheten finns i dagsläget tre sektioner; IT, Varor och Tjänster. I samband med att vi inrättar ytterligare en sektion söker vi nu en sektionschef.

Den nya sektionen inrymmer ett antal stödfunktioner som hanterar olika strategiska frågor och administration, kopplade till inköp och upphandling, som rör avtal och avtalsuppföljning, inköpsanalys, ekologiska och cirkulära frågor samt sociala frågor.

Som sektionschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Sektionen kommer att bestå av sju medarbetare inklusive sektionschefen. Rekrytering av ytterligare personal till sektionen kan bli aktuell under 2023.

Sektionschefsuppdraget innebär ett tydligt och närvarande ledarskap som inspireras av att arbeta med och leda engagerade, kompetenta och utvecklingsinriktade medarbetare. Du kommer att ha både en operativ och en ledande och samordnande roll.

Vi vill att du har ett coachande förhållningssätt och bidrar till en kultur som genomsyras av tilltron till varje individs egen förmåga att söka och finna de bästa lösningarna och svaren.

Malmö stads upphandlingsverksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och befinner sig därför i ett utvecklingsskede och för oss är det viktigt att du, med din kompetens och med dina personliga egenskaper, bidrar till skapandet av en stabil sektion som aktivt samverkar med övriga sektioner och funktioner på enheten och med övriga interna och externa parter.

Du rapporterar till chefen för upphandlingsenheten, tillika upphandlingschef i Malmö stad.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har för uppdraget relevant akademisk utbildning motsvarande 180 hp företrädesvis inom juridik, teknik, ekonomi, miljö, statsvetenskap eller annan för uppdraget relevant utbildning samt erfarenhet av offentlig verksamhet på lägst handläggarnivå.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med frågor kring inköp, upphandling, hållbarhet, analys och uppföljning. Du har också erfarenhet av att leda grupper i egenskap av chef, projektledare eller processansvarig.

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du har ett strukturerat och ordnat sätt att arbeta, att du har en god parlamentarisk medvetenhet och att du har en utvecklad förmåga att dokumentera och kommunicera.

Du har en mycket god förmåga i att utrycka dig i det svenska språket, såväl i skrift som i tal. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga parallellt med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.

Om arbetsplatsen

Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret vars huvudsakliga ansvar är att hantera övergripande strategiska frågor som rör Malmö stads inköpsverksamhet på stadsövergripande nivå. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal och att förvalta ramavtalen och göra strategiska överväganden. Enheten genomför även förvaltningsunika upphandlingar, svarar på remisser och motioner, processar överprövningar och driver och deltar i olika typer av hållbarhetsprojekt relaterade till inköp

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling – alltid med Malmös bästa för ögonen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.


Ansök senast:
15 januari 2023

Referensnummer:
20223939

Kontakt:
Gabriella Manieri
Enhetschef
gabriella.manieri@malmo.se
076-6299700

Åsa Jarlstam
Akavia/saco
asa.jarlstam@malmo.se
040-345 116

Vision Malmö
Fackförbund
visionavdelningen@malmo.se
040-304830

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb