Sourcing Category manager till Inera

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla  välfärden. Vår roll är att vara den nationellt sammanhållande parten inom kommunernas och  regionernas digitala utveckling. Vi skapar förutsättningar för samordning, förenkling och  framför allt effektivisering av regionernas och kommunernas digitaliseringsarbete, med  visionen att dessa i sin tur kan ge invånarna en trygg och jämlik välfärd. Hos oss jobbar en  mängd människor med bland annat olika slags it-kompetens, kunskap om arkitektur och  digital infrastruktur, medicinsk sakkunskap och juridik. Visste du att det är vi som driver och  utvecklar 1177?  

Om rollen
Inera upphandlar och förvaltar årligen avtal för cirka 750 miljoner, med tyngdpunkt på olika  delar av it-produktion och förvaltning. Sektionen för inköp bedriver dels arbete med att  genomföra upphandlingar och förvalta avtal med har även uppdraget att utveckla hela Ineras  avtalsportfölj och processer för sourcing och leverantörsstyrning. Denna rekrytering avser en  senior inköpare med ansvar för inköpskategorin applikationsutveckling och förvaltning, en av  våra största kategorier med höga kontraktsvärden och strategiskt viktiga leverantörer. Inköpssektionen består av fem inköpare och en Vendor manager. Du kommer att rapportera  till inköpschef. 

Du har ett helhetsansvar för tilldelat inköpsområde inklusive tillhörande kategorier, vilket  innebär att ta ansvar för att utveckla, förankra och implementera inköpsstrategier. Målsättningen är att uppnå kort- och långsiktiga förbättringar i samråd med olika  befattningshavare för verksamheten och i linje med verksamhetens övergripande strategier. I  rollen finns en stor förväntan på strategisk höjd, men även på förmågan till att producera  taktiskt och operativt. 

I rollen ingår även ett uppdrag som sourcing business partner, där du agerar rådgivare och  kontaktperson för inköpsrelaterade frågor gentemot tilldelat område i verksamheten. 

Sourcing Category Manager – Applikationsförvaltning & utveckling 

  • Ansvarig för att ta fram och realisera inköpsplaner innehållandes inköps-,  upphandlings- & avtalsstrategier, i samverkan med verksamheten. 
  • Identifiera, planera samt genomföra annonserade upphandlingar, avrop och  direktupphandlingar samt andra inköpsrelaterade projekt. 
  • Leda pris- och avtalsförhandlingar samt ansvara för att avtal upprättas med utvalda  leverantörer enligt fastställda riktlinjer. 
  • Ansvara för förvaltning och uppföljning av avtal inom inköpsområdet samt mäta &  följa upp KPI. 
  • Tillse effektiv leverantörsstyrning i samverkan med verksamheten och Vendor  Manager och Leveranschefer.  
  • Ansvarar för att det genomförs leverantörsträffar, omvärldsbevakning samt  utvecklingsprojekt inom inköpsområdet.  
  • Analysera kostnader och affärsbehov, ta tillvara på marknadstrender, innovationskraft,  digitalisering och förändra behov över tiden.  
  • Kommersiell rådgivare för inköpsrelaterade frågor relaterade till inköpsområdet.  Ansvarar för att sektionen tillser effektiv kravställning gällande TCO och  livscykelhantering.
  • Driva och tillse ändamålsenlig kompetensnivå inom sektionen avseende it-sourcing, så  som trender och utveckling samt framtidssäkrade miljöer och processer. 

Är det här du?
Du har starkt självledarskap och är resultatorienterad. Du motiveras av att driva projekt och ta  ledarskap för att säkerställa framsteg och effektiviseringar. Du är van att driva frågor och har  en utvecklad analytisk förmåga och fokus på problemlösning. Givet området ser vi det som  självklart att du är kvalitetsmedveten och detaljorienterad. För att lyckas i rollen tycker du om  att samarbeta med andra och är en skicklig kommunikatör som enkelt kan läsa av, förstå och  nå ut till mottagare med anpassad kommunikation beroende på mottagarens förutsättningar  och behov.  

Du har tidigare erfarenhet av inköp inom IT- och digitaliseringsområdet. Vi ser att du har en  högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan motsvarande utbildningsnivå alternativt  mångårig arbetslivserfarenhet av offentlig upphandling eller mycket god förståelse för  offentliga affärer. Slutligen är flerårig erfarenhet inom inköpsmetodik/kategoriseringsarbete  och affärsprocesser inom applikationsutveckling och förvaltning (ADM) meriterande. 

Varaktighet och tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse, vi tillämpar  som regel 6 månaders provanställning. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan  komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.  


Kontakt:
Klara Diskay, Inköpschef,
klara.diskay@inera.se 

Fackliga frågor (Vision), Monica Rosén, 072-724 32 81

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb