Upphandlare till expertmyndigheten SMHI

Vi är en expertmyndighet med en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat, och arbetar för ett hållbart samhälle. Vill du vara med och bidra till SMHIs viktiga uppdrag och till en ännu bättre inköpsverksamhet? SMHI söker nu en upphandlare som kan och vill bidra både strategiskt och operativt.

SMHIs Ekonomiavdelning omfattas av 20 personer och är uppdelad på redovisningsenheten, controllerenheten och inköpsenheten. På inköpsenheten är vi 9 personer och ansvarar för det strategiska inköpsarbetet, fastighetsförvaltning samt genomför inköp och upphandlingar och stödjer övriga avdelningar med inköpskunskap.

SMHIs inköpsfunktion är centraliserad och arbetar för att övergå till ett mer strategiskt arbetssätt med kategorioptimering. Vi arbetar utifrån kategoriindelning för att uppnå optimerad leverantörs- och avtalsbas. Vi tar fram mål och strategier inför anskaffningar och genomför förstudier och marknadsundersökningar, driver upphandlingsprocessen samt arbetar med en aktiv avtalsuppföljning.

Arbetet består av att självständigt planera och genomföra upphandlingar enligt LOU samt genomföra avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning. Du planerar, leder och genomför upphandlingar från behovsanalys till avtalstecknande och leverantörs- och avtalsuppföljning. Du driver och skapar förutsättningar för arbetet med miljökrav i upphandling. Arbetet präglas av ett nära och väl fungerande samarbete med dina närmaste kollegor på inköpsenheten men även av mycket kontakt med övriga på SMHI i exempelvis upphandlingsprojekt, utbildning eller annat stöd i inköpsfrågor.

SMHI erbjuder tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom juridik eller inköp/upphandling alternativt har arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig av SMHI. Du har tidigare erfarenhet från att arbeta med inköp och upphandlingar i offentlig sektor.

Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet av de mer juridiska delarna av upphandling så som överprövning och avtalsrätt m.m. Utbildning inom, eller erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, hållbarhetsfrågor i upphandling eller beredskapsfrågor och informationssäkerhet ser vi också som meriterande. Diplomering/certifiering eller andra utbildningar inom offentlig upphandling är också ett plus. Du är van användare av Officepaketet och har med fördel erfarenhet av något elektroniskt upphandlingsverktyg. Du är van att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.

Som person har du starka egenskaper i att självständigt initiera och driva ditt arbete. Genom din erfarenhet är du trygg i förståelsen kring upphandlingsförfarandet vid en myndighet. Du är positiv, kommunikativ och relationsskapande och trivs med att samarbeta tillsammans med andra, både med dina närmaste kollegor och med interna och externa samarbetspartners. Du har integritets- och lojalitetskänsla för enheten och dess verksamhet, även när det ”blåser” lite (SMHI-skämt). Du har förståelsen för att upphandlingsenheten utgör ett internt stöd varför du har ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot övrig verksamhet.

För ytterligare information kontakta gärna enhetschef Johan Lundström eller HR specialist Anders Magnestrand. Fackliga företrädare är Anna Lindquist för SACO och Teijo Kaven för ST. Samtliga nås på telefon 011 495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.


Ansök senast: 2022-09-18.

Kontaktpersoner:
Johan Lundström, Enhetschef
011 495 8000

Anders Magnestrand, HR specialist
011 495 8000

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb