DO söker Senior Upphandlare

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en senior upphandlare som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad på ekonomi- och inköpsenheten. Du rapporterar till chefen för ekonomi- och inköpsenheten.

Ekonomi- och inköpsenheten

Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för myndighetens ekonomistyrning, samordning av planering, budgetering, resultatredovisning, årsredovisning och uppföljning av verksamheten. Arbetet med upphandlingar och avrop samt arbetet med intern styrning och kontroll ligger på enheten. Vidare ansvarar enheten för de verksjuridiska frågorna avseende förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter.

Enheten består av en chef och åtta medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

DO rekryterar en senior upphandlare för strategiskt och operativt upphandlingsarbete. Du kommer att ha en nyckelroll där du som sakkunnig ger råd och stöd till kollegor i upphandlingar och avrop. I rollen ingår även att vara ett kvalificerat stöd till myndighetsledningen inom ditt ansvarsområde. DO har påbörjat ett strategiskt arbete med inköpskategorier som du kommer att ha en drivande roll i att implementera. Vidare ingår det ett kontinuerligt arbete med vidareutvecklingen av DO:s strategiska inköpsarbete såsom styrdokument, arbetsprocesser och förankring av dessa hos berörda medarbetare. Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och utvärdera tjänste- och varuupphandlingar över och under tröskelvärdet samt genomföra avrop via förnyad konkurrensutsättning från statliga ramavtal. Det ingår även att hålla olika interna utbildningar inom upphandling och avtalsförvaltning. Arbetet innebär många kontakter inom och utom myndigheten och ett nära samarbete med ledning och medarbetare på myndigheten.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • Universitets- eller högskoleexamen inom juridik eller ekonomi. Lång erfarenhet som upphandlare i kombination med annan eftergymnasial utbildning i kombination kan bedömas likvärdigt
 • Minst fem års erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandlingar inom statlig verksamhet
 • Flera års erfarenhet av att arbeta med strategiskt inköpsarbete
 • Mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU).
 • Flera års erfarenhet av arbete med avrop från statliga ramavtal.
 • Mycket goda kunskaper om arbete med avtal och avtalsförvaltning
 • Flera års erfarenhet av direktivstyrda upphandlingar över tröskelvärdet
 • Mycket goda datakunskaper i MS Officepaket

Du ska därutöver

 • Vara analytisk, strategisk och kunna driva arbetet framåt utifrån verksamhetens behov
 • Vara kommunikativ och formulera dig på ett korrekt, målgruppsanpassat och lättbegripligt sätt både i tal och skrift på svenska
 • Inge förtroende och ha hög integritet
 • Samarbeta och skapa goda relationer
 • Vara serviceinriktad och ge kvalificerat stöd till ledning och medarbetare i frågor rörande upphandling
 • Vara strukturerad, noggrann och arbeta självständigt och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad

Meriterande

 • Erfarenhet av att bereda och rapportera underlag till ledning och andra intressenter
 • Erfarenhet av att haft ett övergripande ansvar för upphandlingsarbete
 • Erfarenhet av att deltagit i implementering av kategoriarbete inom inköp
 • Kunskap eller erfarenhet av tillgänglighet inom upphandling
 • Kunskap eller erfarenhet av hållbar utveckling
 • Kunskap eller erfarenhet av sociala krav
 • Erfarenhet av upphandlingssystemet Tendsign

 

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

I denna rekrytering samarbetar DO med Source Executive Recruitment som löpande kommer att hålla inledande samtal med sökande. För frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Minna Aspnäs, telefon 0707-35 20 23, e-post minna.aspnas@source-executive.se eller Axel Berggren, telefon 0707-83 96 00, e-post axel.berggren@source-executive.se.

Fackliga företrädare är Lennart Stafström för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till Source Executive Recruitment som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 23 januari via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2022/3971. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.


Diarienummer DO 2022/3971

Sista ansökningsdag: 2023-01-23

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb