Kategoriledare till Upphandlingsenheten, Region Stockholm

Beskrivning

Har du kunskap inom kategoriledning och har jobbat med kategoristyrning?
Vill du arbeta i ett bolag med långsiktigt och samhällsnyttigt fastighetsägaransvar med spännande, komplexa fastigheter?
Trivs Du med stort eget ansvar, flexibilitet och med möjligheter till utveckling? Då kan rollen som kategoriledare hos Locum vara ditt nästa steg i karriären!

Arbetsuppgifter

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm. Ett sjukhus är en komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, året runt för att den samhällsviktiga vården ska kunna bedrivas. Locum bedriver förvaltningen av vårdfastigheterna systematiskt med en väl fungerande skötsel och drift som bas men har ingen egen intern byggverksamhet eller driftsorganisation utan upphandlar (under LOU) entreprenörer för detta ändamål. Tillsammans med driftentreprenörer på sjukhusen arbetar de varje dag för att se till att värme, vatten, el och ventilation fungerar som det ska.

I Locums avdelning Affärstöd ingår upphandlingsenheten som idag består av en inköpschef, en avtalscontroller samt sex upphandlare. Enheten ansvarar för upphandling av främst konsulter, byggentreprenader samt driftentreprenader. Enheten är även ett stöd för hela organisationen i upphandlingsfrågor och hanterar även upphandling av ramavtal samt förnyad konkurrensutsättning. Enheten är under utveckling och satsar nu på ett omfattande arbete med kategoristyrning.

Nu söker Locum en kategoriledare med ett övergripande ansvar för samtliga avtalskategorier som organisationen berörs av. Rollen är ny för Locum och är en effekt av att hela Region Stockholm har infört kategoristyrt inköp på central och lokal nivå.
Som kategoriledare arbetar du verksamhetsnära med organisationens avtalsägare/kategoriansvariga tillsammans med enhetens avtalscontroller och upphandlare. Det råder en stöttande och prestigelös stämning i gruppen och kunskapsbyten är ett naturligt inslag i vardagen. Tillsammans med enhetens kollegor informerar och utbildar ni kontinuerligt övriga organisationen i frågor rörande avtalsförvaltning och planering inför nya avtal.

Exmpel på arbetsuppgifter:

  • Ansvara för det övergripande arbetet med kategoristyrning inom Locum
  • Aktivt deltagande i regionens kategoriarbete av de kategorier som berör Locum
  • Deltagande i regionens kategoriledarforum
  • Genomföra benchmarking och marknadsanalys samt leda arbetet med att ta fram och följa upp mål, strategier och planer för valda kategorier. I ditt uppdrag kan ingå att leda fler kategorier.
  • Samverka med upphandlare inför upphandling av ramavtal
  • Medverka vid utformning av inköpsstrategier i samverkan med interna beställare
  • Vara ett stöd för organisationen under kontraktets livslängd och medverka i arbete med leverantörsbedömning
  • Informera och utbilda internt
  • Vidareutveckling av kategoristyrningsarbetet

 

Kvalifikationer

För att vara framgångsrik i rollen krävs att du har minst 4 års dokumenterad erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete varav minst 2 år som ansvarig kategoriledare för omfattande kategori/kategorier.

Eftersom Locum råder under LOU ser vi även att du har erfarenhet av offentlig upphandling.

Du har en relevant högskoleutbildning alternativt eftergymnasiala kurser/utbildningar inom ekonomi, inköp eller logistik, eller annan för rollen relevant utbildning. Vidare uttrycker du dig väl i svenska i både skrift och tal.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och pragmatiskt i ditt tankesätt, samtidigt som du är reflekterande och ställer frågor för att säkra ett välgrundat upphandlingsunderlag. Du är affärsmässig, ansvarstagande och har driv i ditt arbete samt en naturlig fallenhet för att samordna och få relevanta personer att arbeta mot samma mål.

Inom Locum råder hög teamanda så det är viktigt att också du vill dela med dig av dina kunskaper och är nyfiken och intresserad.

Villkor

Vid frågor vänligen kontakta Inköpschef Pia Lindberg Nedby på 08-123 172 59. Välkommen in med din ansökan!


Sista ansökningsdag:
2023-03-08

Referensnummer:
2023/902

Kontakt:
Pia Lindberg Nedby
08-12317259

Facklig företrädare:
Karin Sjöndin, Ledarna
08-12317000
Sebastian Lukasiewicz, Akademikerföreningen
08-12317000
Andreas Wiström, Vision
08-12317000

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb