MSB söker upphandlare

jobba-o.jpg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Skulle du inspireras av att arbeta i stora komplexa upphandlingsprojekt? Tänka nytt och utvecklas
tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda! MSB har nu behov att utöka upphandlingsenheten och söker fler medarbetare.

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde. MSB arbetar med informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB arbetar för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vidare arbetar MSB med krisberedskap och civilt försvar som handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Tjänsten är placerad inom upphandlingsenheten som är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen.

Medarbetarskapet och ledarskapet på MSB utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med MSB:s medarbetar- och ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.

Arbetsuppgifter

I rollen kommer du främst att genomföra upphandlingar av varor och tjänster men direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning ingår. Du kommer att arbeta med större upphandlingar som drivs som projekt där det finns en ansvarig projektledare. Men du kan också vara den drivande vid mindre upphandlingar. Du kommer att arbeta utifrån ett kategoribaserat arbetssätt och ingå i ett team, men i rollen ingår också att vara beredd på att upphandla inom hela MSB:s verksamhet. Upphandlare på MSB arbetar med alla delar i inköpsprocessen.

Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i nära dialog och samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer ha kontakt med andra myndigheter, organisationer och olika leverantörer. Med god samarbetsförmåga och förmåga att motivera och engagera driver Du förbättringsarbeten och arbetar med utvecklingsfrågor inom utpekat ansvarsområde men även för enheten som helhet. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess. Du arbetar också med att ge stöd och rådgivning till verksamheten. Vi strävar alltid efter att göra bättre affärer för MSB!

Din kompetensprofil:

Vi söker dig som har:

  • Eftergymnasial examen med inriktning mot ekonomi/juridik/upphandling/inköp
  • Erfarenhet av upphandlingsarbete, där du självständigt har lett och genomfört upphandlingar enligt LOU
  • Generellt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet:

  • som upphandlare eller upphandlingskonsult inom IT-området
  • som projekt- och eller uppdragsledare eller har drivit upphandlingsprojekt
  • av flera upphandlingsverktyg i dina tidigare uppdrag
  • från e-handel, leverantörsstyrning eller om du har fungerat som avtalscontroller

Som medarbetare och ledare på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och har lätt för att skapa dig överblick och se samband. Då arbetet innebär mycket kontakter behöver du även ha en god samarbetsförmåga och ett konsultativt förhållningssätt. Du är drivande, stresstålig och van att arbeta självständigt. Det är viktigt för dig att leverera förväntade resultat med hög kvalité. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om enheten

Anställningen är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd vid upphandlingsenheten. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.

Du kan läsa mer om MSB:s organisation här.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Karlstad

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Du kan läsa mer om anställningsvillkor och förmåner här.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta tillförordnad upphandlingschef Henric Aineström eller upphandlare Anders Abnell. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 12 mars 2023, märkt med referensnummer 2023/16.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


Ort: Karlstad

Referensnummer: 2023/16

Sista ansökningsdag: 2023-03-12

Kontakt: 
Tillförordnad upphandlingschef Henric Aineström eller upphandlare Anders Abnell. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb