Region Stockholm söker avtalscontroller, utbyggd tunnelbana

Vi på förvaltningen för utbyggd tunnelbana har i uppdrag att göra avstånden mindre när Stockholm blir större. Det behövs för att många nya bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm.
”Läs mer”

Nu ritar vi om Stockholms tunnelbanekarta! Vill du vara med i det unika och spännande arbetet när tunnelbanan byggs ut? Vi söker en initiativrik avtalscontroller som ska stödja organisationen med avtalsförvaltning.

Vad ska du göra?
Du kommer att ansvara för avtalsförvaltning och uppföljning av förvaltningens ramavtal samt till viss del även vara ett stöd i förvaltning av entreprenadavtal (projektavtal). Du arbetar tillsammans med förvaltningens upphandlare och är ett stöd till hela organisationen i olika avtals- och upphandlingsfrågor. Behovet av uppföljning och förvaltning av våra avtal ökar i takt med att vi genomför fler upphandlingar och genom att förvaltningen växer. Rollen som avtalscontroller är ny, rutiner för avtalsförvaltning är ännu inte fastställda vilket ger dig flera intressanta utmaningar i arbetet.

Som avtalscontroller ingår du i Upphandlingsenheten som idag består av upphandlingschef, 6 upphandlare och 1 jurist. Enheten är ett stöd till förvaltningens projekt och stabsfunktioner och genomför alla konkurrensutsatta upphandlingar. Enheten har ett tätt samarabete med förvaltningens utbyggnadsprojekt.

I ditt arbete ingår att skapa och löpande uppdatera en avtalsdatabas, det vill säga en sammanställning över förvaltningens egna ramavtal, projektavtal samt gemensamma ramavtal med andra förvaltningar/bolag. Ansvaret inkluderar till exempel löpande kontroller av att leverantörerna har betalat skatter och sociala avgifter, bevaka tider för indexreglering, genomföra indexreglering, bevaka giltighetstid för försäkringar och certifikat, bevaka avtalsförlängningar och avtalsslut så att ny upphandling kan påbörjas i rätt tid.
Exempel på andra uppgifter är:

 • uppföljning och stöd inom förvaltningen avseende befintligt konsultmäklaravtal
  – information till organisationen om rutiner vid avrop mm
  – medverka i kategoristyrningsteam för avtalet
 • uppföljning och statistik avseende förvaltningens nyttjande av egna ramavtal, samordnade ramavtal med annan förvaltning/bolag och regionens gemensamma ramavtal
 • ansvar för framtagning av uppgifter till rapportering av genomförda inköp i samband med årsredovisning
 • uppföljning av förvaltningens direktupphandlingar och ramavtalsavrop
 • stöd till organisationen vid direktupphandlingar och ramavtalsavrop
 • delta och genomföra internkontroll som berör upphandling
 • stöd till upphandlare och projekt vid utlämnande av allmän handling och för diarieföring av upphandlingar

Dina erfarenheter:
För att lyckas med uppdraget bedömer vi att du behöver:

 • 3-5 års erfarenhet av att på egen hand förvalta och följa upp ramavtal
 • grundläggande kunskap om offentlig upphandling
 • god erfarenhet av att genomföra direktupphandling samt avrop mot ramavtal
 • goda kunskaper i Excel och Word mm
 • goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift

Det är även meriterande om du har:

 • erfarenhet av avtal avseende byggentreprenader
 • grundläggande kunskaper om diarieföring och utlämnande av allmän handling

Vem är du?
För att passa i rollen ser vi att du behöver följande egenskaper:

 • väl utvecklad administrativ förmåga
 • samarbetsförmåga: vilja och förmåga att arbeta nära avdelningar/projekten och med upphandlare, projektchefer och projektledare
 • förmåga att läsa och förstå avtalstext avseende avtalsuppföljning/förvaltning
 • självgående: är ansvarstagande för dina uppgifter och strukturerar själv dina angreppssätt och driver arbetsuppgifter vidare
 • affärsmässig: Värderar och förstår verksamhetens förutsättningar och är lösningsinriktad
 • god förmåga att ha flera parallella aktiviteter och ett flexibelt arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vilka är vi?
Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. Vi ska genomföra den största satsningen på kollektivtrafiken sedan 70-talet. I vårt uppdrag ingår planering, projektering och genomförande. Det är omfattande och komplext, med många och ofta helt nya utmaningar.

Vårt erbjudande 
Utöver spännande arbetsuppgifter och ett unikt projekt erbjuder vi dig en arbetsmiljö med många kunniga och ambitiösa kollegor som kan bidra till en spännande personlig utveckling, där vi tillsammans skapar förutsättningar att lösa många komplexa problem och frågeställningar. Hos oss jobbar många olika yrkesgrupper, men gemensamt för oss alla är att vi är intresserade av samhällsbyggande och att vi trivs i en miljö med mycket driv och hög kompetens. Vår ambition är att det ska vara enkelt att jobba hos oss även som småbarnsförälder.
Vi erbjuder också möjlighet till en timmes träning på arbetstid varje vecka och ett friskvårdsbidrag.

Yrkesområde:
Ekonomer/Controllers
Handläggare: Avtalsförvaltare
Arbetsplats: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid

Kontakt
Pia Lindberg Nedby
070-737 30 29

Fackliga representanter
Mounir Ainholm, SACO
08-686 3652

Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behövs tas i anspråk för placering av redan anställda medarbetare i Region Stockholm.

Ansök redan i dag eftersom intervjuer sker löpande.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

Sista ansökningsdag
2020-02-23

Referensnummer
167597

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb