Sida söker Inköpshandläggare

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald utifrån våra värderingar – professionalism, mod och tillit. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Enheten för upphandling och intern service är en del av Avdelningen för verksamhetsstöd, som också ansvarar för bl.a. juridik, dokument och arkiv, kvalitetssäkring och utredningar samt utvärderingar. Enheten ansvarar för Sidas upphandlingsprocess och bidrar till att säkerställa kvalitativa och kostnadseffektiva upphandlingar. Uppdraget omfattar också upphandlingsstöd till Sveriges utlandsmyndigheter (ambassader m.m.) och genomförande av interna utbildningar. Enheten har också en arbetsgrupp som ansvarar för myndighetens interna service.

Vid enheten arbetar idag åtta upphandlingsrådgivare, en inköpscontroller, två fastighetsskötare, två kontorsvaktmästare, en miljökoordinator samt enhetschef. Samtliga anställda inom enheten är placerade i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med beställare ansvara för direktupphandlingar samt avrop från rangordnade ramavtal i upphandlingssystemet Kommers
 • Hantera inkomna anbud
 • Inventera behov av ramavtal inom olika områden
 • Vara med och utveckla e-handeln på Sida
 • Stötta avtalsägare med avtalsförvaltning; uppföljning och kontraktsförlängningar
 • Ge råd och stöd i inköpsfrågor till Sidas medarbetare i Sverige och vid utlandsmyndigheter
 • Hålla utbildningar i inköp och upphandling för Sida och för utlandsmyndigheterna
 • Delta i enhetens verksamhetsutveckling

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk utbildning inom företrädesvis ekonomi, juridik, inköp eller annan relevant utbildning t.ex. Silf, AffärsConcept eller YH

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU:s upphandlingsbestämmelser
 • Minst 6 månaders erfarenhet av offentlig upphandling/inköp
 • Goda kunskaper i Excel
 • God förståelse för affärsmässiga förutsättningar i en upphandling
 • God förmåga att driva, följa upp och slutföra arbete
 • Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Förmåga att vara pedagogisk, strukturerad och lösningsorienterad

Meriter

 • Erfarenhet som inköpare
 • Erfarenhet av upphandling vid statlig myndighet
 • Erfarenhet av att arbeta i upphandlingsstödsystem, t ex Kommers
 • Erfarenhet av spendanalys
 • Erfarenhet av e-handel
 • Erfarenhet av att planera och genomföra utbildning

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Avdelningen för Verksamhetsstöd stödjer myndigheten i frågor om juridik, upphandling, utvärdering, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv. Avdelningen ansvarar också för centrala kontrollfunktioner. Avdelningen har drygt 70 medarbetare och bedriver sin verksamhet både i Stockholm och i Visby.

Placering

Befattningen är placerad på enheten för upphandling och intern service inom avdelningen för verksamhetsstöd på Sidas huvudkontor, Valhallavägen 199 i Stockholm. Sidas huvudkontor flyttar till Rissne i Sundbyberg våren 2022.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst under ett år. Tillträde snarast.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 82/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Nils Emlund 08-698 51 95.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 19 april 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.


Sista ansökningsdatum: 2021-04-19

Referensnummer: 82/21

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb