Statens fastighetsverk söker enhetschef Upphandling

Stockholm
Ref
 0097/20

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

Upphandlingsenheten ansvarar för annonserade upphandlingar, för myndighetens strategiska arbete samt vägledning, kontroll och uppföljning inom upphandlingsområdet. Enhetens uppdrag är att genomföra upphandlingar, avrop genom förnyad konkurrensutsättning, viss avtalsförvaltning och att stötta övrig verksamhet i deras avtalsuppföljning och i upphandlingsfrågor. Inom enheten ligger tyngdpunkten på konsult-, drift-, underhålls- och byggentreprenadupphandlingar. Det är både inrikes och utrikes objekt som upphandlas. Arbetet bedrivs ofta i projektform och i nära samarbete med olika delar av organisationen.

Upphandlingsenheten består idag av 15 personer och enheten håller på att utveckla strategiskt inköp samt vidareutvecklar roller och ansvar.

Din roll
Som enhetschef kommer du att leda, utveckla och följa upp upphandlings- och inköpsverksamheten på SFV. Du kommer att få leda och utveckla medarbetarna på enheten. Upphandlingsenheten har fått ett större uppdrag där samtliga annonserade upphandlingar genomförs av enheten. Omställningen ställer krav på en tydlig organisation inom enheten och inte minst hur enheten samarbetar med den övriga verksamheten. Utöver att genomföra upphandlingar så ska enheten utveckla avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Du kommer ingå i Finansstabens ledningsgrupp och där ingår enhetscheferna för verksamhetsstyrning och ekonomi.

Upphandlingsenheten har en viktig roll att bidra till att SFV har en god förvaltningskultur. Genom att arbeta strategiskt med upphandling kan SFV ha kontroll över upphandlingsvolym, avtalstrohet och inte minst att vi får det som vi har beställt med god kvalitet och till en rimlig kostnad.

Din profil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper genom mångårig erfarenhet i arbetslivet. Du har erfarenhet från arbete med upphandling och inköp och därmed god kunskap om vad detta arbete innebär. Du behöver ha flerårig och aktuell chefserfarenhet som omfattar, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. I denna roll är det också viktigt att du har god erfarenhet och kunskap från att både leda och utveckla medarbetare. Utöver detta ser vi att du uttrycker dig väl i tal och skrift, i både svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom statlig myndighet samt om du har erfarenhet av kategoristyrt arbetssätt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och kan arbeta med tydliga processer där du organiserar, planerar och slutför ditt arbete. Du är trygg i din roll som enhetschef och är både samarbetsorienterad och analytisk.

Mer information
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-01-30 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Kontaktpersoner

Mats Wikström
Finansdirektör
010-478 77 03


Sista ansökningsdag
2020-01-30

Ref
0097/20

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb