Stockholms stad söker upphandlingsjurist/verksamhets-ledare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen är en stor förvaltning med en budget om 20 mdkr och cirka 150 grund- och gymnasieskolenheter.

Planeringsenheten ingår i avdelningen för ekonomi och styrning. I vårt uppdrag ingår att samordna och utveckla utbildningsförvaltningens planering och uppföljning, inom ramen för stadens integrerade ledningssystem (ILS), samt verka för en integrerad ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi består av en enhetschef och 20 medarbetare, varav sju upphandlingssamordnare/avtalsförvaltare.

Vi utökar nu med en upphandlingsjurist/verksamhetsledare till enhetens upphandlings- och inköpsfunktion.

Arbetsbeskrivning
I rollen som upphandlingsjurist och verksamhetsledare för enhetens uppföljnings- och inköpsfunktion har du en delad roll som utgörs av cirka 50 procent som upphandlingsjurist och cirka 50 procent som verksamhetsledare för upphandling och inköp.

Som gruppledare har du en viktig roll i att hålla ihop verksamheten inom upphandling och inköp. Du rapporterar direkt till enhetschef samt har samordnande ansvar för upphandlingsverksamhet och budget. Du leder, fördelar och prioriterar det dagliga arbetet. Du har avstämning med medarbetare och i samverkan med kollegor sätter upp de långsiktiga strategierna rörande upphandling och inköp på enheten. Du arbetsleder enhetens sju upphandlare i det dagliga arbetet utan att ha det direkta personalansvaret.

Personal och arbetsmiljöansvar åligger på planeringsenhetens enhetschef.

Som upphandlingsjurist säkerställer du att upphandling- och inköpsfunktionens upphandlingar och inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning och stadens övergripande styrdokument för upphandling och inköp. Du har fokus på den juridiska aspekten av upphandlingsverksamheten. Som sakkunnig jurist ger du råd och stöd till upphandlingskollegor, förvaltningens chefer och organisationen i övrigt. Du ansvarar för att de upphandlingar som görs sker i enlighet med lagar, regler och stadens upphandlingsprogram samt att de genomförs på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du kommer även delvis ha möjlighet att ansvara för planering och genomförande av egna upphandlingar med skiftande komplexitet inom olika varu- och tjänstekategorier.

Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:

• högskoleutbildning med examen inom juridik
• erfarenhet och/eller intresse av verksamhets- och arbetsledning
• minst fem års aktuell arbetserfarenhet av liknande arbete med självständigt ansvar för upphandlingsjuridiska frågor
• minst fem års erfarenhet av att arbeta inom LOU, dess tillämpning samt praxis
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du även har:

• erfarenhet av verksamhets- och arbetsledning inom ramen för arbetsområdet

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser: Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt samt är trygg och stabil i din roll. Du har förmåga och intresse av att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är beslutsam samtidigt som du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Vidare styrs du av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt har du en god förmåga att kommunicera dessa. Då tjänsten innebär många kontaktytor, både internt inom staden och externt, är det viktigt att du är en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra. Slutligen är det viktigt att du ser helheten och tänker strategiskt. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser, och anpassar därutifrån dina handlingar.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
För denna tjänst kan sex månaders provanställning komma att tillämpas.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2020/5330
Kontakt:
Elin Frantz, rekryteringskonsult, 08-508 117 19, elin.frantz@stockholm.se
Katrin Lilliehöök, enhetschef, 08-508 337 54
Facklig företrädare:
Behiye Arikan, Vision, 076-12 407 82
Tibor Muhi, SACO , 070-090 44 48
Sista ansökningsdag: 2020-12-14


Sista ansökningsdag
2020-12-14

Referensnummer
2020/5330

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb