Strategisk inköpare till ekonomienheten, Härnösand eller Örebro

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Just nu befinner sig myndigheten i ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör. Vi arbetar alltid i ständig förbättring. Att jobba i vår myndighet innebär att du delar den statliga värdegrunden Våra ledord är att vi är tillgängliga, nyfikna och att vi agerar. Vilket även du behöver vara för att vi ska nå vår vision; En likvärdig utbildning för alla.

Vi ser gärna att du som söker har kännedom om vår myndighet.

Ekonomienheten är en enhet inom verksamhetsområde stöd och styrning, med ansvarsområdena verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, ekonomiadministration, upphandling och inköpsfrågor. Enheten har sin verksamhet huvudsakligen i Härnösand och Örebro, med enhetschefen placerad i Örebro. Eftersom enhetens medarbetare finns spridda på olika orter sker en stor del av arbetet i digitala möten. Ekonomienheten ansvarar för myndighetens inköpsprocesser och är normerande och stödjande för hela myndigheten i frågor som rör upphandling, inköp och leverantörsavtal. Myndighetens strategiska och taktiska inköpare finns vid ekonomienheten, medan operativa inköpare finns placerade inom olika verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter

 • vara kategoriledare för vissa inköpskategorier
 • om projektledare ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet inom framförallt tilldelade kategorier i enlighet med myndighetens inköpsprocesser
 • i förekommande fall ge internt stöd i frågor som rör Lagen om offentlig upphandling
 • fånga upp inköps- och upphandlingsbehov genom uppföljning och dialog med verksamheten
 • delta i arbetet med att utveckla och effektivisera myndighetens arbetssätt när det gäller inköp och upphandlingar

I arbetet ingår att jobba proaktivt och drivande för att myndigheten ska göra goda affärer samt följa riktlinjer och regelverk vid inköp och upphandlingar, vilket bland annat kan innebära att du ansvarar för informations- och utbildningsinsatser.

I rollen som strategisk inköpare och kategoriledare krävs nära samarbete med enhetens inköpare, avtalscontroller och e-handelsansvarig samt sakkunniga och medarbetare som berörs av aktuella inköpskategorier. Du leder dina kategorier med tillhörande kategoriteam på ett systematiskt, inspirerande och inkluderande sätt och är intresserad av att hitta nya lösningar. Du deltar i utvecklingen av strategier och planer för myndighetens olika inköpskategorier.

I din roll utgår du ifrån verksamhetens behov av samt beslutade kategoristrategier och -planer. Du samverkar med verksamheten i hela kedjan från behov till avtal. Du har ett helhetsperspektiv när det gäller myndighetens inköp.

Även om de flesta möten sker digitalt så kan tjänsten innebära resor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

 • en eftergymnasial utbildning med inriktning mot upphandling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för området
 • dokumenterad arbetslivserfarenhet av inköp och upphandlingar samt erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling
 • erfarenhet av att driva arbete i projektform

Vi ser gärna att du har erfarenhet av upphandlingar inom tjänsteområdet, erfarenhet från offentlig verksamhet samt av elektronisk beställning, elektroniskt upphandlingsverktyg och av affärssystem. Vana från förändringsarbete är en fördel, liksom god it-vana och vana att tolka regelverk och juridiska texter.

Vi söker dig som är strategiskt och affärsmässigt inriktad. Du har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du är en drivande och uthållig person med gott omdöme som tycker om att arbeta i team. Rollen som strategisk inköpare ställer krav på du tar ansvar för en större helhet, arbetar självständigt och har hög integritet.

Personliga egenskaper

 • För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt.
 • Du trivs med att arbeta och att driva ditt arbete självständigt, strukturerat och noggrant samtidigt som du är flexibel och har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag.
 • Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

 


Ansök senast:   2022-03-16

Referensnummer:   Dnr 2 STO-2022/142, 2 STO-2022/143

Kontaktperson

Ylva Zetterlund
Ekonomichef
010-473 60 17
ylva.zetterlund@spsm.se

 

Fackliga företrädare
Helle Rönneke
OFR/S
helle.ronneke@spsm.se
Petra Eklund
Saco-S
petra.eklund@spsm.se

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb