Svenska Bostäder söker Inköpschef

Svenska Bostäder bildades 1944 och ägs av Stockholms stad. Hos oss bor 55 000 stockholmare i någon av våra drygt 26 000 hyreslägenheter. Vi äger och förvaltar 4 000 lokaler. Vi är cirka 320 medarbetare och har vårt huvudkontor i Vällingby centrum. Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har varit en central aktör i skapandet av det svenska folkhemmet. Under drygt 70 år har vi haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av bostäder och lokaler i Stockholm. Vårt kundlöfte är ”som en hyresvärd borde vara”. Det betyder att vi ska erbjuda bra och prisvärda bostäder, en god service och trygga bostadsområden. Med hjälp av bolagets omfattande nybyggnads- och upprustningsprogram och en förvaltning i toppklass, är vi bäst på hyresrätt i Stor-Stockholm. Svenska Bostäder utsågs 2019 till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Svenska Bostäder söker Inköpschef

Vi söker en erfaren ledare med ett drivet och lyhört ledarskap och förmågan att axla ansvaret för att vidareutveckla inköpsenhetens funktion. Vi söker en prestigelös ledare som skapar engagemang, trygghet och förutsättningar för medarbetare att kunna utveckla sin kompetens, sitt kvalitetsarbete och därmed stärka Svenska Bostäders varumärke.

Mål och förväntningar

Dina arbetsuppgifter inkluderar ledning och styrning av Inköpsenhetens arbete och att proaktivt identifiera, utveckla och implementera effektiva inköpsprocesser. Enheten är både operativ, då alla på enheten utför egna upphandlingar, och strategisk, genom att bidra med expertstöd på upphandlings-området. Som inköpschef rapporterar du till chefen för fastighetsutvecklings-avdelningen och du kommer att ha direkt personalansvar för sju medarbetare och ingå i avdelningens ledningsgrupp.

Ansvar och arbetsuppgifter

Inköpsenhetens huvudsakliga uppgift är att stödja och säkerställa att effektiva upphandlings-lösningar finns att tillgå för hela AB Svenska Bostäders verksamhet.

Inköpsenheten skall även koordinera och säkerställa att beslutade krav från Stadshus AB med avseende på hållbarhet är inkluderade i upphandlingar. Detta gäller även nya övergripande legala krav som har beslutas i syfte att minska oskäliga och oseriösa löne- och anställningsvillkor hos anlitade leverantörer. Inköpsenheten skall även säkerställa att uppföljning sker av ställda krav bl.a.:

 • Miljökrav
 • Socialt ansvarstagande
 • Arbetsrättsliga krav
 • GDPR
 • Avtalstrohet
 • Att korrekta villkor enligt avtalen tillämpas

Inköpsenheten ska säkerställa att fortsatt samverkan mellan systerbolagen sker. Denna samverkan sker först och främst via gemensamma upphandlingar inom olika inköpskategorier men även när det gäller arbetet med kommande systemlösningar. Systerbolagens inköpsorganisation stödjer även varandra i olika typer av aktiviteter och projekt så som:

 • Uppföljning
 • Utländska entreprenörer
 • Vita jobb
 • Harmoniserade kravställningar i upphandlingar

Inköpsenheten förutsätts även vara en aktiv och deltagande part i Stockholms stads övergripande strategiska inköpsaktiviteter

I rollen som Inköpschef:

 • Ansvara för företagets inköps- och upphandlingsverksamhet
 • Ingår du i Fastighetsutvecklingsavdelningens ledningsgrupp
 • Rapporterar du till chefen för Fastighetsutveckling
 • Har du personalansvar för medarbetare inom inköpsenheten
 • Har du budgetansvar för din enhet
 • Är du ägare av inköpsprocessen
 • Ska du leda och utveckla företagets inköpsråd
 • Ansvar du för företagets rutiner och policyer kring inköp och upphandling
 • Bevakar, analyserar och påverkar du utvecklingen av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Innehar du en strategisk och stödjande funktion på bolags- och koncernnivå inom inköp och upphandling
 • Deltar i förekommande eller nya uppgifter inom avdelningen
 • Är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
 • Är det meriterande om du är samverkansinriktad med förmåga att skapa förtroendefulla relationer så väl internt såväl som externt

Alla chefer och medarbetare ska arbeta utifrån företagets fyra ledord:

 • Resultatorienterade
 • Handlingskraftiga
 • Kommunikativa
 • Lyhörda

Övriga kompetenser            

 • Affärsmässig Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv
 • Helhetssyn Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
 • Initiativtagande Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
 • Omdöme Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut

Kvalifikationer och personlighet för att lyckas i rollen:

 • Flerårig erfarenhet av arbete med entreprenadupphandlingar
 • Erfarenhet av ledarskap inklusive budget- och personalansvar
 • Kunskaper om Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Erfarenhet av liknande arbete på företagsövergripande nivå
 • Erfarenhet från upphandling av driftentreprenader
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper, personlig mognad och integritet
 • Omvärldsorienterat och strategiskt förhållningssätt
 • Samverkansinriktad med förmåga att skapa förtroendefulla relationer så väl internt som externt
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation

Utbildning

 • Högskoleutbildning med inriktning teknik, ekonomi och eller juridik, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • Meriterande med en påbyggnadsutbildning inom inköp/upphandling
 • Meriterande med genomförd ledarskapsutbildning

Språkkunskaper                                                                                                                      

Svenska – flytande i både tal och skrift
Engelska – baskunskaper

Placeringsort

Vällingby

Låter detta intressant?

Välkommen med din ansökan via länken senast 20 februari 2020 om du är intresserad av tjänsten. I denna rekrytering samarbetar Svenska Bostäder med People360. För mer information är du välkommen att kontakta, Judith Kovacs på tel. 0705-111 466 alt. epost: judith.kovacs@people360.se.

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din meritförteckning tillsammans med ett personligt brev så snart som möjligt märkt ”Inköpschef” till http://career.people360.se/jobs

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att ses!


Sista ansökningsdag
20 februari 2020

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb