Upphandlare med upphandlingsjuridisk erfarenhet till Skolverket

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet

Arbetet är varierande och består i att verka för att myndighetens inköp och upphandlingar genomförs affärsmässigt och resurseffektivt enligt gällande regelverk. Som upphandlare medverkar du i hela processen – från strategisk planering och analysarbete via upphandling till avtalsförvaltning. Upphandlingarna gäller oftast tjänster.

I arbetsuppgifterna ingår att bevaka aktuell lagstiftning och rättspraxis inom upphandlingsområdet, ge råd i samband med upphandlingsärenden, ge råd och stöd till myndighetens medarbetare vid direktupphandlingar och avrop, bevaka och följa upp ingångna avtal, medverka i utvecklingen av inköpsprocesser och rutiner och genomföra interna utbildningar inom inköps- och upphandlingsområdet.

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid, lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor. Vi sitter i nyrenoverade lokaler i Solna Business Park.

Vi söker dig som har:

  • ha minst tre års aktuell dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra upphandling av tjänster enligt LOU inom offentlig verksamhet
  • är en certifierad upphandlare eller har en annan utbildning som Skolverket finner lämplig och som motsvarar tjänstens kravprofil
  • ha mycket god förmåga att formulera dig på svenska i tal och skrift,
  • ha goda kunskaper MS Office.

Det är meriterande om du har

  • juristutbildningen
  • erfarenhet av att självständigt ha utrett upphandlingsjuridiska frågor,
  • erfarenhet av överprövningar och vana av självständig skriftväxling i dessa,
  • erfarenhet av att arbeta med avtalsrätt
  • erfarenhet av att arbeta med upphandlingsverktyget TendSign eller annat liknande verktyg.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet och ser gärna att du har en ödmjuk inställning till att inköpsarbetet är under ständig utveckling inom Skolverket. Vi värdesätter även att du är pedagogisk, kommunikativ, har en hög servicekänsla och kan sätta dig in i verksamhetens behov. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Vi erbjuder ett spännande och mångsidigt arbete med stora möjligheter för rätt person att påverka utvecklingen av hur inköp sker hos Skolverket.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för inköp- och upphandling består idag av 13 medarbetare och är placerade i Skolverkets lokaler i Solna Business Park.  Inköp-och upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra inköp och upphandlingar på ett effektivt, affärsmässigt och lagligt sätt samt stödja verksamheten vid Skolverket i olika inköpsfrågor.

Upplysningar och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Sista ansökningsdag är den 29:e augusti 2021. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen.

Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer; vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Vi önskar att du svarar på urvalsfrågor om din bakgrund och arbetspsykologiska tester kan komma att användas som ett led i urvalsprocessen.

Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Istället för personligt brev och som ett led i urvalsprocessen så önskar vi att du svarar på urvalsfrågor om din bakgrund och varför du söker. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer; vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Kontaktpersoner

Catarina af Sandeberg, HR specialist, catarina.af.sandeberg@skolverket.se


Kontaktperson: Catarina af Sandeberg, HR specialist, catarina.af.sandeberg@skolverket.se

Sista ansökningsdag: 29 augusti 2021

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb