Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Verksamheten
Upphandlingsfunktionen är en del av avdelningen för Verksamhetsstöd och arbetar brett med upphandlingar och avrop från statliga ramavtal som spänner över flera verksamhetsområden och säkerställer att dessa sker enligt gällande regelverk. Arbetet inom upphandlingsfunktionen präglas av engagemang, delaktighet och driv där medarbetarna gemensamt delar med sig av erfarenheterna. Funktionerna bidrar i hög grad till att utveckla upphandling- och inköpsverksamheten inom hela myndigheten.
Vår omsättning är runt 350 miljoner kr, och intäkterna kommer från uppdrag, anslag, donationer, stiftelser och försäljning av tjänster.
Vill du arbeta i en unik historisk miljö, med oerhört kunniga och trevliga medarbetare, pass på och söktjänsten!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som upphandlare kommer du i första hand att arbeta med det operativa upphandlingsarbetet och arbetsuppgifterna består bland annat i att:

  • Självständigt ansvara för att projektleda och genomföra flera parallella upphandlingar av varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), i dialog med verksamhetens beställare. Detta innefattar att aktivt driva hela upphandlingsprocessen från planering (behovs-, marknads- och riskanalys) till avtalstecknande.
  • Självständigt ansvara för att projektleda och genomföra avrop genom förnyad konkurrensutsättning från statliga ramavtal eller myndighetens egna ramavtal, i dialog med verksamhetens beställare. Detta innefattar att aktivt driva hela avropsprocessen från planering till avtalstecknande.
  • Upprätta myndighetens ram- och leveransavtal och informera om dessa internt.
  • Ansvara för att utveckla myndighetens elektroniska direktupphandlingsstöd och stödja verksamheten vid genomförande av direktupphandlingar.
  • Vara ett konsultativt stöd inom inköp- och upphandlingsrelaterade frågor till chefer, projektledare och övriga beställare.
  • Delta i förbättringsarbete.
  • Genomföra utbildningar och informationsinsatser inom arbetsområdet.

Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller YH-utbildning inom upphandling och inköp eller motsvarande kunskaper och erfarenhet förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Minst ett års erfarenhet av arbete med upphandlingar och avrop inom offentlig verksamhet. Du har goda kunskaper inom LOU och kan tolka och ge visst upphandlingsjuridiskt stöd inom ramen för lagens tillämpning och praxis.Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du har erfarenhet av arbete i något elektroniskt upphandlingsverktyg.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av:

  • Projektledning
  • Avtalsförvaltning

Som person har du hög servicekänsla, integritet och förmåga att strukturera ditt arbete. I rollen som upphandlare förväntas du också vara självgående och ansvarstagande. Du har förmåga att vara tydlig och pedagogisk i din kommunikation. Som upphandlare behöver du vara lyhörd och analytisk för att kunna balansera verksamhetens önskemål utifrån gällande regelverk. Du har god administrativ förmåga samt vana av att hålla presentationer. Du har ett förtroendegivande sätt och lätt för att skapa goda samarbeten och relationer både inom och utanför organisationen. Du delar även gärna med dig av erfarenheter och kunskaper till andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi sitter i trevliga lokaler i Stockholm, på Storgatan 41 på Östermalm.

Välkommen med din ansökan!