Vill ni lära känna framtidens arbetskraft?

Jag utbildar mig till offentlig upphandlare/inköpare på TUC Yrkeshögskola och söker en praktikplats där jag kan dra nytta av de teoretiska verktyg som jag lärt mig under studietiden. Praktiken är en del av utbildningen och äger rum mellan 8 januari – 17 mars 2024 . I samband med praktiken har jag färdigställt följande kurser:

Organisation och Ledarskap i Offentlig förvaltning.

Inköps- och upphandlingsprocessens olika steg.

Affärsjuridik och Avtal.

Upphandlingsjuridik.

Jag har sedan tidigare även en kandidatexamen inom Kriminologi och varit verksam inom det fältet senaste 7 åren. Som student är jag nyfiken, engagerad och kan bidra med nya perspektiv och färsk kunskap inom fältet då jag läser en uppdaterad utbildning utefter vad branschen efterfrågar. Jag kan även hjälpa till med arbetsuppgifter som annars tar tid av befintlig personal så att ni kan fokusera på strategiska uppgifter.

Det mest uppmärksammande egenskaperna hos mig är mitt engagemang och initiativförmåga. Jag är resultatdriven och nöjer mig inte förrän jag gjort mitt bästa. Mina starka egenskaper har ofta lett till att jag inom mina yrkesroller fått nya uppdrag såsom att organisera utbildningstillfällen som varit framgångsrika genom att jag kvalitetssäkrat arbetet och bidragit till förbättrade arbetsrutiner. Jag har vidare varit med och skapat ett nytt arbetssätt från grunden där jag även agerat huvudskribent i utformandet av arbetsplanen.

Kontaktuppgifter:

Belina Dobra
Göteborg
belina.dobra@hotmail.com
070 23 23 174
https://www.linkedin.com/in/belina-dobra-0a1a481a0

Med vänliga hälsningar,
Belina Dobra


Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb