Utvärdering av referenser – inte bara vid intellektuella tjänster