DIS – ett underutnyttjat verktyg för en kommersiellt lyckad affär?