Strax före årsskiftet drog Stockholms läns landsting igång upphandlingen av det som man kallar Framtidens vårdinformationsmiljö. Men nu avbryter landstingsstyrelsen upphandlingen.

– Det handlar om en juridisk teknikalitet som vi måste hantera, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, L.

– När vi öppnat alla anbud insåg vi att det fanns ett kriterium som kan uppfattas på olika sätt, att det var tvetydigt. Den typen av risker kan vi inte ta i den här typen av upphandling.

Och Stefan Schildt, it-direktör på Stockholms läns landsting, säger i en kommentar att sådant här kan hända i stora upphandlingar.

– I en omfattande upphandling som den här är kan det visa sig att man måste förtydliga någon formulering så att alla delar i upphandlingen är helt tydliga för de aktörer som vill delta.

Landstinget avser att inom kort gå ut i en ny upphandling efter att ha filat på formuleringarna.

Tidigare har landstinget klubbat en budget på 2,2 miljarder kronor och har som målbild att teckna avtal under andra halvåret 2019.

– Vi räknar med att både budgetramen och tidsramen står fast. Vi kan omdisponera resurserna inom vårt upphandlingsprogram nu under våren så att de jobbar med saker som ska hända under hösten. Så för programmet är det ganska odramatiskt, säger Daniel Forslund.

– Jag är glad att vi upptäckte detta redan nu när vi granskade svaren nu så att det inte skapar problem längre fram.

Stockholm är inte först med att få ett hack i upphandlingen. I mars förra året avbröt Västra Götalands-regionen sin upphandling av ny it-plattform efter att bara en enda leverantör hade klarat alla formalia för att gå vidare i processen. Men efter några veckor började upphandlingen om igen.

Karin Lindström

Missa inte konferensen Upphandla it – 16 maj i Stockholm!