Hur de anställda känner inför sina arbeten är en viktig faktor för organisationens framgång. Engagerade anställda är mer produktiva, stannar längre hos sina arbetsgivare och har dessutom en tendens att smitta sina kollegor med entusiasm.

På samma sätt är det mer troligt att oengagerade anställda lämnar för andra möjligheter eller – i värsta fall – drar ner produktiviteten i hela gruppen.

Amerikanska IDG-sajten CIO.com har studerat hur man håller personalen engagerad. Här är några tips hur man skapar en engagerande kultur i organisationen:

Utarbeta sätt att mäta engagemanget
Att försöka mäta engagemanget kan hjälpa att identifiera vad som fungerar och var det finns förbättringspotential. Det finns företag som erbjuder undersökningar för hur man mäter engagemang, och som innehåller frågor som: Vet de anställda vad som förväntas av dem? Är alla medvetna om företagets uppdrag? Får de tillräcklig feedback?

Var tydlig med vad som förväntas av de anställda
Se till att de anställda vet vilka förväntningar som finns på dem. Engagemang kokar ner till hur människor förstår vad som förväntas av dem i deras roller, hur de kan uppnå eller överträffa de här förväntningarna och varför deras roller är viktiga. Det är väldigt vanligt att förväntningar inte är tydliggjorda, och att de anställda inte förstår fullt ut vad de ska göra eller varför.

Ta reda på vad som gör dina anställda motiverade
Att undersöka vad som motiverar dina anställda kan hjälpa chefen att staka ut en strategi som passar deras incitament. En chef som intervjuas berättar att de genomför medarbetarundersökningar två gånger om året. Detta för att cheferna ska hålla sig informerade om att de också får feedback på hur de sköter sig.

Statuera exempel
Chefer som förstår kopplingen mellan företagets framgångar och engagemang vet också att statuera exempel. Om anställda ser att ledare inte är engagerade så kommer det att sprida sig och påverka i princip alla avdelningar.

Engagemang börjar i toppen – och det är cheferna som ska statuera exempel för personalen om vad det innebär att vara engagerad.

Skapa en lyhörd och regelbunden återkoppling
Feedback är viktigt i de här sammanhangen. Det är en orsak till att många experter betonar ständig kommunikation, både uppåt och neråt i organisationshierarkin.

Man kan ge feedback på alla områden, i alla riktningar. Förutom den egna avdelningen kan man också fråga verksamheten om återkoppling på det som görs.

Omvänd feedback är inte heller att förglömma – vad förväntas på dig? Vad ska chefer och ledare göra?

Lägg extra kraft på att få ledarskapet att fungera
Chefer spelar som sagt en central roll för engagemanget i hela gruppen. Rätt chef kan få gruppen att överträffa sig självt, medan fel chef kan förstöra en hel verksamhet.
Välj underchefer noggrant och coacha och träna dem så att de sedan kan vara med och skapa den kultur du vill ha. De bästa cheferna fokuserar på engagemanget instinktivt.

Genomför medarbetarintervjuer – både när de slutar och stannar
Många organisationer genomför intervjuer med människor som slutar – men det är lika viktigt att intervjua dem som stannar. Då kan man fånga upp en anställd som börjar tröttna och bygga en strategi för att öka engagemanget. Poängen med intervjuerna är att gå djupare in på vad som motiverar personen i fråga. Vad är viktigt för dem i deras arbete? Vad får dem att stanna kvar?

Gör engagemanget till en pågående övning
Ett framgångsrikt arbete för att öka engagemanget tar inte slut, utan är hela tiden pågående. Det handlar inte om att ha ett möte varje år där en grupp chefer sitter och diskuterar frågan, inte heller om att skicka ut en undersökning en gång i kvartalet. I stället handlar det om att genom återkommande övningar bygga in engagemanget i företagskulturen.