I en undersökning från Prevent, som bygger på intervjuer med 1 000 chefer och skyddsombud, svarar 80 procent av de tillfrågade cheferna att de anser att arbetsmiljöfrågor prioriteras på deras arbetsplats – en ökning med fem procentenheter sedan 2016.

– Vi befinner oss i en stark konjunktur med högt tempo och konkurrensen om kompetens, så det finns en hel del som talar för att bra arbetsmiljö blivit en ännu viktigare framgångsfaktor i kampen om kompetensen, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent, i ett pressmeddelande.

Trots den ökade prioriteringen var det dock färre svarande som var nöjda med det egna arbetsklimatet i dag än 2016.

Bland cheferna var det 82 procent som uppgav att de var nöjda, en minskning med sex procentenheter sedan 2016.

Bland skyddsombuden var missnöjet mer utbrett: 64 procent ansåg sig i dag ha ett bra arbetsklimat – en minskning från 75 procent 2016.

– En möjlig förklaring är att de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggjort vad som krävs och därmed ökat medvetenheten. Men vi kan inte utesluta att det också handlar om att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämrats på en del arbetsplatser, säger Maria Schönefeld