Upphandlingschef – Uddevalla kommun

 

Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Allt fler upptäcker Uddevalla som en attraktiv plats att bo och leva i. Kommunen växer stadigt och har idag 5000 anställda och nästan 56 000 invånare. Uddevalla har med sin placering vid hav, skog och fjäll en omväxlande och vacker natur. Handeln är stark och kommunen har ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och samverkan. Uddevalla kommun är i ett expansivt skede med stora etableringar inom handel samt satsningar på ett maritimt centrum.
Läs mer om kommunens verksamhet på uddevalla.se

Vill du utvecklas med oss?

Nu söker vi dig som med energi och utvecklingsfokus vill arbeta som Upphandlingschef i Uddevalla kommun

Vi är en expansiv kommun med viljan att utvecklas – därför behöver vi dig!

Om Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten är en del av kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Enheten har en viktig uppgift att för hela den kommunala organisationen klargöra nyttan och nödvändigheten med att upphandling och inköp baseras på affärsmässighet, juridisk korrekthet och verksamhetsnytta. Visst upphandlingsarbete utförs åt kommunkoncernens bolag och stiftelser. Upphandlingsenheten ansvarar vidare för samordning och genomförande av alla kommunövergripande ramavtalsupphandlingar, bistår förvaltningarna med expert- och konsultstöd, utvecklar kommunens e-handelsplattform samt ansvarar för den övergripande inköpsprocessen.

Uppdrag som Upphandlingschef
Som upphandlingschef är du direkt underställd ekonomichefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har budget- och personalansvar för upphandlingsenheten. Du har ett huvudansvar för kommunens övergripande inköpsprocess. Du leder det dagliga arbetet med coachning i upphandlingsprojekten och stöd till verksamheterna samt ansvarar för att planera och följa upp kommunens övergripande upphandlingsarbete. I uppdraget ingår också att genomföra upphandlingar, hantera överprövningar och information m.m.

Som upphandlingschef bedriver du förbättringsarbete i syfte att stödja verksamhetens behov och för att kvalitetssäkra regelefterlevnad enligt lagen om offentlig upphandling. Du upprätthåller och utvecklar samverkan i upphandlingsfrågor både externt och internt. Du ansvarar för att utbildning och seminarier genomförs för kommunen, i syfte att hela inköpsprocessen inom kommunen ska hålla en gemensam struktur och kvalitet. Enhetens roll som övergripande ansvarig för upphandlingsfrågor har utvecklats och vuxit under de senaste åren och kommer även fortsättningsvis att förändras, vilket innebär att utvecklingen av kommungemensamma processer inom enhetens ansvarsområden kommer att vara ett av fokusområdena. Du kommer att vara ansvarig för detta arbete och kan komma att ställas inför utmaningar i samspelet med kommunen i övrigt, men också ges spännande möjligheter att påverka och göra skillnad.

Vem söker vi?
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet och kvalificerad erfarenhet av ledning och styrning. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med upphandling och har mycket god kännedom om lagen om offentlig upphandling samt god kännedom om övriga lagar och regler inom offentlig verksamhet, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Du har bred erfarenhet av och kunskap inom upphandling och upphandlingsjuridik. Du har erfarenhet av förhandling och samverkan. Du har lämplig högskoleutbildning inom ekonomi, förvaltning eller juridikområdet eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som adekvat.

Ditt ledarskap präglas av ett strategiskt och analytiskt tänkande. Du har utveckling och affärsmässighet som drivkraft. Du är trygg i din ledarstil och har förmåga att entusiasmera andra.  De många kontaktytorna förutsätter att du är samarbetsorienterad, serviceinriktad och prestigelös. Du ska ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, och du har lätt för att kommunicera med människor, såväl enskilt som i större grupper.

Vad kan vi erbjuda dig?
Uddevalla kommun är en av Bohusläns största arbetsgivare, med ca 5000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Det är en spännande och dynamisk organisation att arbeta inom, där öppenhet, respekt och professionalitet är vår värdegrund. Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas, både i din yrkesroll och som individ.

Vi är en expansiv kommun med viljan att utvecklas – därför behöver vi dig!

Uddevalla kommun tillvaratar de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald ger.

För mer information om rekryteringen kontakta konsult Dženana Poljo på Tarasso 0761 65 15 52. Alla kontakter behandlas med hög sekretess och diskretion.

Välkommen med din intresseanmälan via ” Sök Jobbet” knappen här i annonsen.


Sista ansökningsdag
2018-03-08

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid

Löneform
Månadslön

Antal lediga befattningar
1
Sysselsättningsgrad
100%

Ort
Uddevalla

Referensnummer
2018/7