Vill du jobba med större upphandlingar i projektform?


Sista ansökningsdag
2018-05-06

Kontaktinfo
Martina Weische
Tf Upphandlingschef
040 -661 62 11

Daniel Yousefi
HR-ansvarig
08 -709 59 93