Nej, det är inte en dagsfärsk studie men den har återigen börjat vandra runt i amerikanska medier, skriver Computer Sweden. Kanske för att resultatet visar något som vi ibland misstänker – nämligen att de som talar om att de arbetar mer än 60 timmar i veckan faktiskt inte talar sanning.

I Intelligencer hänvisar man till vad arbetslivsforskare på amerikanska Bureau of Labor Statistics kom fram till när de 2011 jämförde data från enkäter med data från projektet American Home Use Survey, Asus, där deltagarna uppger mer som i en dagbok hur deras veckor fördelar sig uppdelat i 163 olika aktiviteter – allt ifrån sömn till att ha hand om sina husdjur.

I de mer enkla enkäterna så blir det uppenbart att det är svårt att bedöma hur mycket tid man lägger på olika sysslor – totalt landar det ofta på mer än de 168 timmar som veckan består av. I Asus-studien måste aktiviteterna rymmas i tidsramen.

Tittar man då specifikt på hur mycket man anser sig arbeta så ligger det fem, tio procent högre i de enkäter där man höftar fram antalet timmar utan att behöva förhålla sig till en reell tidsram än i Asus-studien. När de som uppgav att de arbetade 75 timmar i veckan eller mer rapporterade i dagboksform sjönk det med 25 timmar i veckan. De som påstod att de arbetade mellan 65 och 74 timmar i veckan tycktes lägga på runt 18 timmar.

Troligen, skriver artikelförfattaren, handlar det dock mer om att lura sig själv än att lura andra. Precis på samma sätt finns gamla studier som visar att medlemmar i simklubbar och tennisklubbar ofta uppger att de är där oftare än vad de faktiska inloggningarna visar. Och – handen på hjärtat – kanske har du också ibland avrundat dina träningstimmar uppåt?

Så – ja, kanske lägger den du pratar med eller läser om på några timmar när de beskriver sig själva som arbetsnarkomaner. Men de lurar inte bara dig utan sig själva också.