Här kommer fem tips som CIO Australia tagit fram.

1: Schemalägg en planeringsdag varje vecka

Genom att dedikera tid i slutet av varje jobbvecka till planeringen inför nästkommande vecka får du snabbt ett hum om vad som ska göras. Det kan dels skänka ett lugn under helgen, dels göra det lättare att komma igång igen på måndag.

Dock bör du inte överdriva planeringen utan 30 minuter borde räcka gott.

2: Schemalägg inte bara dina möten utan även dina arbetssysslor

De allra flesta av oss är noga med att hålla hårt på tiderna när det gäller möten, men det är inte många som håller samma tidsmässiga kontroll på övriga arbetssysslor – trots att det skulle låta oss strukturera upp arbetet bättre.

Testa därför att ge varje punkt på dagordningen en tydlig start- och sluttid.

En annan faktor som är väl värd att väga in är din egen formkurva. Strukturera därför ditt schema utifrån vilka tider du är som mest produktiv. Kanske är det då du ska göra det viktigaste, och mindre arbetsuppgifter kan vänta till de där energidipparna som uppstår efter lunch.

3: Var tydlig med vad du inte hinner med

Samtidigt som du ser över ditt schema kan det vara läge att klargöra för dig själv vilka arbetsuppgifter du inte kommer att hinna med.

Dels kan det vara sunt att släppa ett stressmoment som kan vänta, dels får du chansen att meddela dina medarbetare vad de kan vänta sig från dig.

4: Motstå frestelsen att kolla mejlen vid varje notifikation

Notifikationer, pushnotiser och meddelanden fullkomligen haglar in på våra telefoner och datorer varje dag, men sällan är innehållet så pass viktigt att det kan rättfärdiga tiden som går åt till att kontrollera varje händelse. Försök därför att enbart kolla mejlen vid vissa utvalda tillfällen.

Naturligtvis är det olika beroende på hur ditt ansvarsområde ser ut, men försök att inse att varje mejl inte behöver ett svar på direkten.

5: Låt inte ditt schema kontrollera dig

Att schemalägga arbetsuppgifter är som sagt ett bra sätt att strukturera upp en arbetsdag, men var beredd på att bryta din planering om en oförutsedd grej dyker upp. Schemat ska hjälpa inte stjälpa dig.