Det duger inte med att ta reda på vad det är som får en medarbetare att sluta först vid ett sista samtal. Som arbetsgivare gäller det att fixa problem innan personen slutar ­– och följs av andra.

Men det finns sätt för att behålla sina medarbetare skriver vår amerikanska systertidning CIO.

Börja vid rekryteringen

Den som vill behålla sina anställda behöver tänka till redan vid rekryteringen, konstaterar Dan Pickett, vd på Nfrastructure.

– Det börjar med att identifiera vilka delar av kulturen och strategin som du vill trycka på och sedan söka efter just det i kandidaterna.

Så hur väljer du då rätt kandidater – de som är mest benägna att stanna? Det finns några saker att titta på redan i deras cv:n, enligt Dan Pickett.

– Har de arbetat länge på ett företag under både goda och dåliga tider? Det tyder på lojalitet, uthållighet och engagemang.

Han tycker också att man ska se på vad personen ägnar sig åt på sin fritid – sport eller andra aktiviteter visar att de har inställningen att hålla fast vid sådant de verkligen gillar.

Erbjud utbildning och karriärvägar

Att låta medarbetare avancera inne i organisationen får dem att känna sig som en viktig del av företagets framgångar.

Men det går också hand i hand med insatser för utveckling och utbildning – ett annat verktyg för den som vill få sina anställda att stanna. Oavsett om det handlar om intern utbildning eller externa kurser så får de medarbetare att känna sig uppskattade, framhåller Dan Pickett.

Kompetensutveckling och utbildning är bland de förmåner som är viktigast för att behålla medarbetare de närmaste fem åren.

– Lärande kan inte bara vara något som läggs till efteråt – det måste vara ett kärnfokus i en verksamhet, säger Kevin Griffin, rådgivare på Falco Enterprises, tidigare cio på GE Capital.

– När lärande är en del av din kultur sticker det inte ut som något utanför normen. Exempelvis så har en läroinriktad verksamhet inte tillfälliga utbildningsevent eller workshoppar som ligger vid sidan av det dagliga arbetet. I stället är det integrerat i varje projekt eller uppgift och de anställda uppmuntras till att dyka ner och lära sig genom att göra, att ställa frågor när de stöter på hinder, säger han.

– Med andra ord skulle ständigt lärande vara en del av alla anställdas arbetsbeskrivning.

Erbjud rätt förmåner

Förmåner spelar en stor roll i att hålla medarbetarna på gott humör. Det kan handla om att erbjuda optioner eller belöna anställda som överträffar sina mål finansiellt.

Men det kan också handla om flexibel arbetstid eller möjlighet att arbeta på distans. Just möjligheten att arbeta flexibelt ligger ofta högt på listan över sådant som får anställda att stanna kvar.

Transparens och öppenhet

Genom att skapa en öppen kommunikation mellan anställda och ledning kan öka känslan av gemenskap och att arbeta mot ett gemensamt mål.

Regelbundna möten där medarbetarna får komma med idéer och ställa frågor och har möjlighet att tala rakt och öppet med sina chefer är sätt att få medarbetarna att känna sig uppskattade, enligt Dan Pickett.

– Jag öppnar också mitt eget personliga nätverk av tidigare kolleger, vänner och kontakter för de medarbetare som vill nätverka och prata med någon på ett annat företag eller i en annan bransch, säger han.

Var beredd på rörlighet

Även om man jobbar för att behålla sina medarbetare så kommer en del att sluta. Det är oundvikligt. Därför måste man förbereda sig på att bli av med riktiga stjärnor.

Visst gör det ont, men det är också ett sundhetstecken, konstaterar Dan Pickett ­– ”du vill inte ha någon som inte vill vara där längre”.

Nyckeln här kan vara att ha en plan för återväxt där man identifierar och utbildar nya ledare, särskilt för högre tjänster och de jobb där det är extra svårt att rekrytera.

– En viktig sak att komma ihåg när det gäller att hålla kvar anställda – om du gör det rätt kommer dina kunder att se det också och de kommer att dra nytta av det. Entusiasmen, glädjen och hängivenheten märks i alla interaktioner och kunderna kommer att vilja göra mer affärer med sådana företag, säger han.