De tre konsultjättarna Atea, CGI och Tieto har under en lång period dominerat den offentliga sektorn – och faktum är att de blir bara mer och mer dominanta. Enligt årets undersökning som görs av Dagens Samhälle Insikt (tidigare Doublecheck) av offentlig sektors it-inköp står följande klart.

  • Atea fortsätter vara ohotad etta. De omsätter hisnande 8,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med året före.
  • Därefter följer CGI med en försäljning på 1,9 miljarder kronor, en ökning med 12 procent.
  • Därefter följer Tieto med 1,7 miljarder (upp 13 procent) och därtill kan läggas Tieto Healthcare & Welfare som omsätter 797 miljoner.

Det här innebär att de här tre spelarna äger 47 procent av den totala marknaden som ligger på drygt 27 miljarder kronor.

Det är för övrigt en marknad som håller på att förändras, säger Fredrik Tamm, som är affärsutvecklingsansvarig på DS Insikt och som gjort undersökningen.

– Det talas it-upphandlingar som aldrig förr, efter Transportstyrelsen. Det är många som tittar över sin miljö just nu och letar efter något säkrare och mer kostnadseffektivt.

– Outsourcing är hett och komplext nu. Vi kan förvänta oss fler gemensamma upphandlingar, och det innebär att fler kommer att investera i hårdvara, servrar och drift. Det är här de kommande affärerna finns.

De stora förändringarna på leverantörsidan hittar vi strax under topptrion. Indiska HCL ökade leveranserna med 65 procent till 744 miljoner – något som naturligtvis kan förklaras med jätteförvärvet av Volvo IT.

De som tappar mest inom offentlig sektor under 2017 bland de stora leverantörerna är Fujitsu som går ner med 49 procent till en omsättning på 435 miljoner kronor. Den tyngsta förklaringen till detta är ett större avtal med Stockholms läns landsting som löpt ut, säger marknadschefen Björn Landerberg.

– Det avtalet innebar mycket konsulttjänster och licenshantering, men det upphörde helt 2017. Samtidigt vann vi ju Stockholms stad 2016, men den upphandlingen överklagades och ärendet blev liggande hela 2017.

– Det skapade en dipp i försäljningen mot offentlig sektor, men nu har vi ju kunnat teckna avtalet med Stockholms stad vilket innebär att det här året kommer att bli betydligt starkare.

Just Stockholms läns landsting var både 2015 och 2016 den myndighet som gjorde de största it-investeringarna, men i år har de halkat ner till en fjärdeplats.

I stället är det Stockholms stad som gör störst investeringar, följt av Skatteverket och Region Skåne. Det ska dock påpekas att Försvarets Materielverk som är en it-köpare av rang inte längre ingår i undersökningen. Det här gör också att jämförelsen mellan 2017 och 2016 av de totala it-investeringarna inte går att göra rakt av.

Men om man tar bort FMV från både 2016 och 2017 så gick investeringarna i fjol upp med 7,3 procent till 27,5 miljarder kronor.