Myndigheter måste vara sjysta

2014-02-03

Marknadsdomstolen har en helt annan syn än Stockholms tingsrätt på hur myndigheter ska agera mot privata företag. Räddningstjänsten Dala Mitt förbjuds att stänga ute konkurrenter.

Kvalitetskrav vid väktarval

2013-03-15

Kvalitetskraven vägde ovanligt tungt vid SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av bevaknings- och larmtjänster. Krav ställdes bland annat på etik, drogpolicy, rekryteringsrutiner och kvalitetsledningssystem.