Självklart är vi måna om att visa upp oss från vår bästa sida på en jobbintervju, ett nytt jobb eller andra sociala situationer. Trots det misslyckas vi ibland – kanske verkar vi osäkra eller obeslutsamma vid ett första möte.

Men misströsta inte – det går att få en andra chans slår forskare vid Yale fast, skriver Inc.

I en studie med 1 500 deltagare har man låtit deltagarna titta på främlingar som fick valet att antingen ge någon en elektrisk chock mot betalning eller att inte göra det. Ett dåligt beteende eller ett bra alltså. Sedan fick de rangordna personerna från hemska till trevliga.

När det kommer till dem som bedömdes som trevliga så var deltagarna säkra i sina bedömningar – men det var de inte när det gällde deras bedömningar om att andra var otrevliga. Det visar att vi är öppna att ompröva vårt beslut om det skulle komma ny information om de personerna.

Så hur gör man då om man hamnade fel när man först träffade någon eller några? Hur beter man sig för att få dem att ändra sig? Första rådet är att försöka förstå exakt vad som gav det dåliga intrycket. Ta upp det öppet nästa gång och visa att du är medveten om vad som hände och att det inte var din avsikt.

Andra rådet är att också agera på det sättet som du sagt att du avser. Och det går inte att förställa sig – det måste vara uppriktigt. Visa upp de kvaliteter som dina vänner uppskattar.