– Genom forskning vet vi att det är förkastligt att använda det. Utbildning och erfarenhet betyder mycket mindre än flera andra parametrar, exempelvis begåvning, säger vd:n Åsa Edman Källströmer.

Och personliga brev om vad vi gör på fritiden – ja, det innehåller information som bäddar för fördomsfull rekrytering.

I en undersökning som TNG själva gjorde i våras uppgav 73 procent att de någon gång tror sig ha blivit bortvald på grund av sin ålder, kön, etnicitet, handikapp, sexuell läggning, utseende, vikt eller hälsa i samband med att de sökt jobb.

På TNG har man i sex år arbetat målmedvetet med att minska den här typen av subjektivitet när urvalet görs i rekryteringsprocessen och anonymiserar inledningsvis ansökningarna.

– Vi har förändrat vårt sätt att arbeta och tänka för att flytta fram subjektiviteten längre fram i processen där den gör mindre skada. Se till att vi inte väljer bort rätt kandidater i onödan. Därför testar vi alla i början arbetspsykologiska tester.

Ändå konstaterar Åsa Edman Källströmer att det kan vara svårt att få syn på sina egna fördomar och förutfattade meningar.

– Hur kommer det sig att bland dem som initialt får höga poäng så ser vi att det finns sådana som vi valt bort innan men nu ser till att vi träffar utan att vi ens förstår varför själva – den berömda magkänslan. Och det visar sig sedan att kandidaten är jättebra.

Nu ska TNG ta ytterligare ett steg genom ett samarbete med Furhat där de ska anpassa deras sociala robot för rekrytering – och den har fått namnet Tengai.

Tanken är att den ska användas i början av processen, i en första intervju. Den ska också utvärdera svaren så att kandidaterna rangordnas.

– Tengai är inte känslomässigt engagerad och det blir väldigt rättvist eftersom den bedömer likadant varje gång, säger Åsa Edman Källströmer.

Just nu är man i en första fas där roboten tränas. För att undvika att mata in fördomar redan från start så är det inte TNG själva som formulerat frågorna och bestämt vilka svar som de tycker är bäst. I stället används ett internationellt kompetensramverk med redan formulerade frågor och en bedömningsmatris för svaren.

I en andra fas ska det hela automatiseras men under 2019 är tanken att Tengai ska börja jobba på allvar.

– Nu är det ju ingen som har gjort något sådant här tidigare så vi är samtidigt ödmjuka när det gäller tidsramen, säger Åsa Edman Källströmer.

Man arbetar också med att se till att intervjusituationen med Tengai blir bekväm. Att den inte känns hotande.

– Rösten har vi arbetat mycket med. Och så alla de små läten vi gör för att bekräfta varandra som inte är ord de har tagit lång tid att lägga in.

I och med att intervjuerna nu ska göras automatiserat kommer det också att genereras data vilket ger en helt annan möjlighet för TNG att skruva på sina processer.

– Vi kan se hur vi kan mäta nyckeltal och se hur det fungerar hela vägen – det går att göra analys på riktigt när informationen blir till ettor och nollor. Så kan vi jobba med kvaliteten framåt, säger Åsa Edman Källströmer.