Bara en av tjugo ser negativt på utvecklingen – i den mening att de tror att robotar och artificiell intelligens, AI, kommer att ta deras jobb. Hälften väljer att se positivt på de nya teknikerna, och tror att de i stället kommer att fungera som ett stöd i jobbet.

Åtminstone om man får tro resultatet av en undersökning som Insight Intelligence utfört på uppdrag av CGI, IBM, Postnord och Scream Mediabyrå. 1 000 svenskar tillfrågades om hur de ser på den artificiella intelligensen och robotarnas intåg på arbetsplatserna.

Det som man tror att AI mest kommer att kunna underlätta med är dock inte direkt kopplat till jobbet, utan det handlar om att förenkla vardagstjänster som shopping, transporter och service, enligt undersökningen.

Sju av tio är positiva till utvecklingen med AI i utbildningen.

Men ju mer personliga tjänsterna blir, desto mer ökar motståndet. Till exempel är det i princip ingen som vill låta ett AI-baserat system eller robot ta hand om ens barn eller föräldrar.

Fyra av tio uppger också att de är oroliga för att AI ska användas i onda syften.

– Inställningen till AI-utveckling är tätt kopplat till den personliga integriteten. Den negativa inställningen till AI ökar ju mer personligt det blir och vice versa. Många är positiva till AI, men på håll, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.