Tullverket söker chef för enheten för upphandling och inköp

Administrationsavdelningen ansvarar för Tullverkets stödverksamhet inom ansvarsområdena upphandling och inköp, lokal- och fordonsförsörjning, finansiell redovisning, registratur och arkiv samt intern service. Avdelningen ansvarar också för myndighetens miljöledningssystem. Avdelningen har för sina ansvarsområden ett styrande, kontrollerande, stödjande och utförande uppdrag.

Avdelningen består av ett ledningsstöd och fem nationella enheter och har idag 70 anställda.

Uppdragen för enheten för upphandling och inköp är att ansvara för Tullverkets upphandlingar, centrala inköpssamordning och e-handelstjänst samt avtalsförvaltning. Enheten svarar för den  nationella styrningen av uppdragen. Tullverket använder LOU och LUFS samt de flesta upphandlingsförfaranden.

Enheten består av chef och 10 medarbetare. Medarbetarna har sina geografiska placeringar i Stockholm, Luleå och Sundsvall.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du ansvarar för ledning för och styrning av enhetens uppdrag och mål. Du utvecklar, planerar, prioriterar, följer upp och kvalitetssäkrar verksamheten. Du ansvarar för enhetens leveranser och har i din chefsroll såväl verksamhets-, personal-, ekonomi-, förändringslednings- som kommunikationsansvar.

Du har erfarenhet av inköpsverksamhet med en helhetssyn på hela inköpsprocessen och kunna översätta juridisk teori till praktisk tillämpning.

Verksamheten kräver även att du har goda kunskaper och flerårig erfarenhet i tillämpning av den offentliga upphandlingens regelverk, juridik och avtal.

Du leder det dagliga arbetet och fördelar ansvars- och arbetsuppgifter samt svarar för samordningen av den operativa planeringen för behoven av upphandlingar inom Tullverket. Du deltar själv i operativa ärenden och viktiga frågor med ditt chef- och ledarskap. Du utgör ett kompetensstöd åt enhetens handläggare såväl i det dagliga arbetet som i utvecklingsarbeten. Du ansvarar för omvärldsbevakningen inom ansvarsområdet. Som chef för enheten ansvarar du eventuella överprövningsärenden i upphandlingar.

I ditt chefsansvar ingår att se till att Tullverkets chefer och medarbetare ges styrning och stöd i upphandlings-, inköps- och avtalsfrågor genom information, utbildning, konsultation etc. Du har kontinuerlig kontakt och dialog med såväl externa intressenter som med Tullverkets andra chefer och medarbetare.

Tullverket arbetar med processutveckling och processledaransvaret för stödprocessen upphandling och inköp är delegerat ditt chefsuppdrag. En viktig del i processorienteringen är arbetet med flödeseffektivisering och ständiga förbättringar.

Du är underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Vi söker dig som har:

 • relevant högskoleutbildning gärna med juridisk eller ekonomisk inriktning
 • dokumenterad chef- och ledarskapsutbildning
 • mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift
 • 3 års erfarenhet av chefsuppdrag med verksamhets- och personalansvar
 • 10 års erfarenhet av upphandlingsfrågor inom offentlig sektor
 • erfarenhet av e-handel och hållbar upphandling
 • erfarenhet av arbete med processtyrning och processutveckling
 • erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll
 • erfarenhet av ledning och styrning av utvecklings- och förbättringsarbete
 • goda kunskaper i Microsoft Officepaket
 • kunskaper i upphandlingssystem

Meriterande om du har:

 • dokumenterad utbildning i LOU, avtalsrätt och annan relevant lagstiftning
 • dokumenterad utbildning i kvalitetsledningssystem enligt ISO-standarden eller andra modeller för verksamhetsutveckling och processtyrning
 • dokumenterad utbildning i projektstyrningsmodell XLPM eller PROPS
 • dokumenterad utbildning i förändringsledning
 • chefstjänst i statlig eller kommunal sektor
 • chefsuppdrag med ekonomiansvar
 • chef- och ledarskap på distans
 • tillämpning av avtalsförvaltning
 • tillämpning av mål- och resultatstyrning

Personliga egenskaper

Arbetet kräver att du som person är affärsmässig, lösningsorienterad, beslutsam och modig. Du ska vara drivande och resultatinriktad ha god samarbetsförmåga och vara flexibel. Du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vidare ska du vara strukturerad – förenad med nödvändig noggrannhet. Vi söker dig som är duktig på att entusiasmera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Du har goda ledaregenskaper och god yrkesmässig ämneskunskap.

För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn – Nytänkande – Ansvarstagande något helt naturligt.

Stor vikt kommer att fästats vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Tullverket och administrationsavdelningen står inför stora förändringar såväl verksamhets- som personalmässigt kopplat till både ett yttre och inre förändringstryck. Tullverket arbetar systematiskt och målinriktad med ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete som sträcker sig många år fram i tiden. Avdelningen utgör en viktig del i Tullverkets stödverksamhet vad gäller uppdrag som rör ansvar för såväl styrning, kontroll, stöd som utförande. I utvecklings- och förändringsarbetet utgör ledarskaps- och medarbetarskapsfrågorna ett viktigt fokus och Tullverket kommer med anledning av detta lägga stor vikt till de personliga egenskaperna vid rekryteringen.

Referensnummer:  PER 2017-63.

Placeringsort: Stockholm.

Svenskt medborgarskap. Resor inom och utom landet förekommer. Innan beslut om anställning kommer du att genomgå drogtest. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen innefattande registerkontroll kommer utföras samt chefstester kommer genomföras.

För mer information och ansökan

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Jan Tamm, tel. 08-405 04 11. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85.

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Gerhard Otterstadh, tel. 08-456 50 86  och för Saco-S, Katarina Hernhut, tel. 08-456 52 65.

Ansök via ” Sök Jobbet” knappen här i annonsen.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 28:e februari.


Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *