Att äta lunch under arbetsdagen handlar inte bara om att få i sig mat. Rasten är också ett tillfälle som behövs för att kunna koncentrera sig på eftermiddagen. Därtill kan lunchen naturligtvis fylla en social funktion. Men hur står det egentligen till med lunchvanorna ute i arbetslivet?

En undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av fackförbundet Unionen indikerar att det är lite si och så med den saken. Många har helt enkelt inte tid att ta lunch, skriver Computer Sweden.

Särskilt är det vanligt att kvinnor samt tjänstemän i chefsbefattning hoppar över lunchen. Enligt den här undersökning väljer så många som en av fyra kvinnor att skippa lunchen en eller flera gånger i veckan på grund av hög arbetsbelastning.

Var tredje chef hoppar över lunchen av samma skäl. Det här är resultat som Marina Åman, andra vice ordförande, i Unionen reagerar på.

– För att orka med en hektisk arbetsdag är det viktigt att ta en rast. Att äta lunch med kollegorna är inte bara trevligt, det är också något som du som jobbar har rätt till. Är du chef behöver du även tänka på vilka signaler du skickar till dina medarbetare. Om chefen jobbar i stället för att ta en lunchrast kommer medarbetarna tro att även de förväntas jobba på lunchen, säger Marina Åman.

Vidare visar undersökningen att de här kategorierna, kvinnliga tjänstemän och tjänstemän i chefsbefattning, också ofta ställer in fritidsaktiviteter eftersom de är för trötta efter arbetsveckan.

En av fyra kvinnor uppger att det gjort detta en eller flera gånger i månaden medan motsvarande siffra för chefer är en av fem.

Den här undersökningen om lunchvanorna är del av den Stressundersökning som Unionen genomförde i december och januari 2018/19, där 2 483 personer deltog.