Och det har varit en krånglig process där Fujitsu varit i blåsväder.

HCL pekade på att Fujitsu inte uppfyllt alla krav – bland annat hade ett antal interna dokument på engelska bifogats trots att anbudsspråket skulle vara svenska.

Men trots att både förvaltningsrätten och kammarrätten gav HCL rätt i att Fujitsu missat formalian så avvisades HCL:s överklagan med hänvisning till att HCL inte kan sägas ha lidit skada. För även om Fujitsu inte borde gått vidare hade HCL ändå inte tagit hem affären utan det hade i stället CSC som placerade sig på andra plats i upphandlingen slog båda domstolarna fast.

CSC lämnade inte in någon överklagan från början men har kommit in senare som part och just nu har de begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen även om det fortfarande är oklart om den bifalls eller inte.

Trots det har Stockholm tagit beslutet att gå vidare och teckna avtal med Fujitsu.

– Kammarrätten hävde inhibitionsbeslutet som hindrade oss från att teckna avtal så då har vi gjort bedömningen att vi nu tar det här steget för att säkerställa att vi har en leverans till våra verksamheter, säger Johanna Engman, tillförordnad cio i Stockholms stad.

När ska Fujitsu börja ta över från HCL?

– Vi påbörjar arbetet med en gång är tanken. Leveransen börjar i höst och fram till i mitten av 2019, det är många skolor så det är en lång leveranssträcka.

Avtalet med Fujitsu är det första som Stockholm tecknar som är specifikt för just utbildningsverksamheten, tidigare användes samma avtal som för den administrativa verksamheten men det visade sig inte vara så lyckat för skolornas del eftersom kraven skiljer sig åt.

Det som Fujitsu nu ska leverera ingår bland annat tjänster för digitala enheter som operativsystem, program, servicedesk, infrastrukturtjänster och skrivare. Datorer, surfplattor, bildskärmar upphandlas i separat ramavtal för produkter.

Fujitsus anbudspris ligger på drygt 118 miljoner kronor per år och avtalet gäller fram till slutet av 2023 med möjlig förlängning i ytterligare sex år. Det ger ett uppskattat värde på 1,3 miljarder kronor totalt.

Totalt berörs 108 000 elever och pedagoger i 780 förskolor och skolor.

Johanna Engman är glad att Fujitsu nu kan påbörja arbetet.

­­– Vi tycker det är glädjande. Fujitsu var ju också den leverantör som fick högst kvalitetspoäng i vår upphandling, säger hon.