Det är utgångspunkten för en artikel i Harvard Business Review där man lyfter fram fyra strategier för att hantera och försöka trycka bort distraktionsmoment.

Strategi 1: Att skapa en distraktionsfri miljö när du behöver ha fokus.

Det kan handla om att blockera notiser som ploppar upp på datorn, stänga ute ljud och störande kollegor med brusreducerande hörlurar och lägga undan sin mobil.

Att jobba hemifrån kan också vara ett sätt att komma undan avbrott och distraktioner, inte minst om man arbetar i ett öppet kontorslandskap till vardags.

Strategi 2: Sätt upp dagens mål.

Genom att tänka igenom vilka mål det ska vara prioriterar du och gör tydligt för dig själv vad du ska lägga ditt huvudfokus på. Du kommer självklart att göra annat också men uppmärksamheten hamnar på rätt saker.

Strategi 3: Se till att du har nog med utmaningar.

Kanske är du extra lättdistraherad för att arbetet faktiskt inte lyckas ta hela ditt fokus. Du utmanas helt enkelt inte tillräckligt av det jobb du har. Då kan det vara läge att se om du kan få mer avancerade arbetsuppgifter.

Strategi 4: Sätt din egen deadline.

Ge dig själv en tidsgräns för när en uppgift ska bli klar. Sitter du en hel eftermiddag med en uppgift är det lätt hänt att tankarna börjar vandra åt fel håll. Bestäm i stället hur lång tid som uppgiften ska ta och försök att hålla dig till det.