– Vi ser över om vi ska lägga in fler kriterier i upphandlingen, dessutom tittar vi över om delar av andra kommunala verksamheter skulle kunna skötas av sociala företagare, berättar Mattias Ravander för Folkbladet.