Dags för nya tröskelvärden

Sedan den 1 januari gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling. Jämfört med 2010 har beloppen, som gäller i två år, sänkts något.

Europiska kommissionen publicerar vart annat år nya tröskelvärden för offentlig upphandling. Beloppen fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma valutan får räkna om beloppen till nationell valuta.

Från den 1 januari gäller nya tröskelvärden. För varor och A-tjänster är det numera 130 000 euro som gäller för statliga myndigheter. Omräknat till svensk valuta blir det 1 233 401 kronor.

Kommuner och landsting samt deras bolag kan handla för beloppet 200 000 euro, vilket motsvarar 1 897 540 kronor. Beloppsgränsen för direktupphandling är 15 procent av tröskelvärdet, det vill säga cirka 284 000 kronor.

Tröskelvärdena för byggentreprenad är 5 miljoner euro eller 47 438 500 kronor.

De nya värdena gäller i två år, det vill säga fram till och med den 31 december 2013.