Det är fackförbundet Unionen som genomfört sin årliga undersökning om ”vobb”, det vill säga att man arbetar hemma när barnet är sjukt – ett fenomen som enligt Unionen blivit vanligare under de senaste sex åren.

Drygt fyra av tio tjänstemän uppger att de helst skulle slippa att vobba. Det innebär också att andelen som vill slippa vobba ökar. År 2014 var det bara var tredje tjänsteman som uppgav det.

– Det är en lagstadgad rättighet att vabba. Arbetsgivaren ska organisera jobbet så att man har möjlighet att göra det om man så önskar, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Undersökningen visar att nästan var fjärde tjänsteman alltid vobbar när de har sjukt barn. Det allra vanligaste skälet till vobb är att tjänstemannen inte hinner med sina arbetsuppgifter om de vabbar. 72 procent uppger att de vobbar i stället för att vabba av den anledningen.

Andra vanliga skäl är att det inte finns någon annan som kan göra arbetsuppgifterna (66 procent) och att det underlättar för kollegorna om man vobbar (52 procent).

– Att jobba hemifrån när barnet är småkrassligt kan vara ett bra sätt att styra sin arbetsdag, men tyvärr ser vi att vobbandet gått från att vara en möjlighet till att upplevas som nödvändigt för att hinna med en alltmer pressad arbetssituation för privatanställda tjänstemän. Det måste vara barnets behov av vård, omsorg och uppmärksamhet som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsgivarens krav, säger Martin Linder.

– Fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro så att inte anställda med barn drabbas av stress och press i onödan. Arbetsplatser måste bli mer föräldravänliga.

Tre av tio respondenter önskar att arbetsgivaren tog ett större ansvar och organiserade arbetet så att det gick att vabba i stället för att vobba.

Unionens vobba-undersökning genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen i november–december 2018. 1 560 personer deltog. Det är sjätte året i rad som Unionen genomför undersökningen.