De kan verka trevliga till att börja med för att få ditt förtroende. Men efter ett tag så börjar de trycka på för sin personliga agenda och förklara för andra vad de kan eller inte kan göra i ett projekt. De är inte rädda för att verka överlägsna och har inga problem att köra med andra.

De är kritiska till allt och alla men har samtidigt en överdriven självbild och ser sig själva som coola. De tror att de alltid vet bäst och lyssnar inte på andra.

Så hur hanterar man då den här sortens kolleger? Genom att undvika att reagera på deras ständiga propåer, råder karriärcoachen Hallie Crawford som Fast Company talat med.

– Om du undviker reagera efter ett antal försök så kan de komma fram till att du inte är värd att kontrollera.

Det gäller också att ha i bakhuvudet att det inte är något personligt som gör att du blir utsatt. Översittare försöker inte bara få kontroll över en person.

Om det ändå fortgår tycker Hallie Crawford att du ska börja skriva ner varje gång det händer. Om det blir illa dra dig inte för att tala med någon chef som du litar på om problemet.

Karin Lindström